Til start      Præsentation af slægtsforskningsdata


Da flere har vist interesse i min måde at præsentere slægtsforskning på, har jeg valgt at lægge denne lille demo med tilhørende forklaring på nettet.

Da jeg i sin genoptog slægtsforskningen prøvede jeg adskillige slægtsforskningsprogrammer, men ingen fandt jeg hensigtsmæssige at arbejde med. Derfor fik jeg den ide at lave et system bygget op som hjemmesider. Dette har den store fordel at man kan skrive ubegrænset, der kan tilføjes billeder, filmstumper samt evt. lyd.
Anerne er nummereret som man nu gør, dog har jeg tilføjet et generationsnummer foran anenummeret adskilt med en bindestreg. Hver ane har sin hjemmeside, denne med tilhørende filer er gemt under samme nummer: 6-42.htm (selve siden) 6-42foto1.jpg (første foto) osv. Fra anens side kan klikkes på forældre, ægtefælle samt det barn der også er en ane.
Åbningsbilledet er en anetavle, herfra kan klikkes på hver enkelt ane, ligesom der kan laves link til mere generel litteratur mm.

Se Demo
Desværre er billedfilerne ikke med, da filnavnene er for lange til internetserveren.

Denne måde at præsentere data på, har den fordel at man kan lave en specifik tilpasset udgave (som denne) til hvem som helst. Jeg brænder gerne en CD med de udvalgte filer. Jeg sørger for at CD'en automatisk viser åbningsbilledet.
Desuden - næsten alle har en internetbrowser - meget få har det rigtige slægtsforskningsprogram.

Efterhånden som der kommer "kød" på de enkelte personer, kan disse så skrives på en mere læselig måde, se Anerne fortæller

Det skal dog tilføjes at jeg bruger WinFam til de basale genealogiske data. Dels for at holde styr på dem alle sammen og dels for at kunne udskrive anetavler, efterslægtstavler mv.

Jeg er godt klar over der er et problem, hvis jeg en dag begynder at interessere mig for mine aners søskende og deres børn. Det problem finder jeg jo nok en løsning på til den tid.


Palle Kvist, pkv@mail.dk
21 april 2002