Tilbage     Vintersborg 1760-1799

Efternavn Fornavn Tekst Sted Dødsår Folio
Andersdatter Anne gm. 1. afg. Johan, 2. Anders Hansen Søllehøjhuset 1762 22
Andersdatter Anna gm. 1. afg. Jens Poulsen, 2. Peder Rasmussen Stød Ø. Karlebye 1792 637,695
Andersdatter Ingeborg Tienestepige Krukholm 1799 827,844
Andersdatter Karen gm. 1. afg. Rasmus, 2. Erich Palle Uttersløv 1784 488
Andersdatter Margrethe gm. Niels Pedersen Ottesen Ohrehauge 1795 710,719
Andersdatter Mette gm. Peder Jeppesen Uttersløv 1784 463
Andersdatter Sara gm. Ole Nielsen Ø. Nordlunde 1765 100
Andersen Balzer Kastager 1799 828,846
Andersen Laurs Gmd. W. Carlebye 1776 319
Andreasdatter Anne Margrethe gm. Jørgen Madsen Utterslev 1769 172
Andreasdatter Else gm. Hans Knudsen Uttersløv 1779 407
Andreasdatter Sidsel gm. Jeppe Pesersen Nyemand Wintersborg 1776 324
Baad Christopher Hmd. Windebye 1772 210
Baad Ole Hmd. Uttersløv 1775 317
Baltzersen Anders Indsidder Kastager 1788 564
Bentsen Anders Hmd. Kastager 1775 314
Bertelsen Friderich Søllelund 1775 264
Birkholm Anne Kirstine Christensdatter gm. Rasmus Johannes Groth Krukholm 1797 795
Blach Hans Hansen Fæste Gmd. Ø. Nordlunde 1790 600,652
Black Niels Hansen Sognefoged W. Carlebye 1794 696,701
Blom Mathias Giertsen Birkeskriver Sæbyeholm 1765 85
Boemand Marie gm. Peder Rasmussen Kruckholm 1784 486
Bonde Hans Hmd. Sæbye 1784 479
Bonde Niels Thomasen Hmd. Sæbye 1770 175
Bonde Peder Mortensen fhv. Gmd. Kruckholm 1762 19
Baumand Gotfred Tømmersvend Sæbyeholm 1775 345
Brunh Anne Pedersdatter gm. Rasmus Diderichsen Bøyed 1768 160
Brunk Christian Gmd Horslunde 1774 246
Bruun Søren Skytte Søllehuset 1794 704,705,709
Carstensdatter Kirstine g.m Christopher Pedersen W. Carlebye 1765 84
Christensdatter Anna Maria gm. Niels Jacobsen Stub W. Nordlunde 1782 441
Christensdatter Anne gm. Peder Michelsen Ø. Carlebye 1768 108
Christensdatter Anne gm. 1. afg. Rasmus, 2. afg. Jens, 3. Hans Michelsen Uhrne 1786 539
Christensdatter Anne Malene gm. 1. afg. Rasmus, 2. Peder Thærkelsen Ø. Carlebye 1785 514
Christensdatter Anne Marie gm. Rasmus Andersen Krog Oerne 1762 14
Christensdatter Karen gm. Hans Laursen Picher Roelycke 1767 138
Christensen Lars Skrædder Uttersløw 1796 779,787
Christensen Anders Indsidder Windebye 1773 276
Christiansdatter Anne gm. Anders Hansen Stød Søllehøjhuset 1765 93
Christiansdatter Maren gm. 1. afg. Niels, 2. Lars Pedersen W. Nordlunde 1784 473
Christiansen Jacob Hmd. W. Nordlunde 1765 80
Christiansen Jens Hmd. Tiørnebye 1775 312
Christiansen Niels W. Nordlunde 1787 559
Christophersdatter Maren gm. Knud Rasmussen Westerboe 1767 137
Christophersen Hans Hmd. W. Karlebye 1799 836
Clausdatter Karen gm. Anders Hansen Krukholm 1763 56
Clausen Morten Hmd. Bøyed 1770 188
Clausen Peiter Hmd. Bøyet 1770 198
Clausen Rasmus Avlskarl Utterslev 1774 273,274
Damsgaard Morten Skriver Karl Sæbyeholm 1778 369
Danielsdatter Anne Elisabeth gm. 1. afg. Mathis Giertsen, 2. Stephen Hansen Sæbyeholm Skov 1773 223
Davidsen Jens Gmd. Harpelunde 1763 33
Delf Jokum Christopher Gmd. W. Nordlunde 1792 617,649
Diderichsen Rasmus Hmd. Bøyed 1775 315
Ejlersen Christian Gmd. Windebye 1784 470
Eilersen Laurids Gmd. Tiørnebye 1770 190
Eriksdatter Anne W. Karlebye 1797 791,792
Eriksen Anne Hansdatter gm. Johan Jørgensen W. Karlebye 1797 791,792
Fisker Niels Hmd. Bøjet 1766 112
Frandsen Hans Hmd. Uttersløv 1784 460
Friis Peder Rasmussen Hmd. Bøjet 1788 570
Fynboe Hans Christensen Hmd. Bøjet 1779 397
Giertsen Hans Ø. Carlebye 1777 356
Graath Rasmus Johannsen Krukholm 1797 793,794,795
Graathe Niels Hmd. Windebye 1774 253
Groth Rasmus Johansen Krukholm 1797 793,794,795
Gustavusdatter Maren gm. Jens Pedersen Sæbye 1778 360
Hansdatter Bodil gm. Jacob Pedersen Kastager 1761 110
Hansdatter Bodil gm. Ole Pedersen el. Pedersen Windebye 1777 352
Hansdatter Bodil gm. Hans Rasmussen Ø. Karlebye 1780 415
Hansdatter Chatarina gm. Lars Pedersen Uhrne 1792 640,656,674,720
Hansdatter Johanne gm. afg. Christian Møller Kastager 1792 64
Hansdatter Karen gm. Anders Mathiesen Bøyet 1767 126
Hansdatter Karen gm. Jørgen Nielsen Bøyet 1768 151
Hansdatter Karen gm. 1. afg. Niels, 2. afg. Anders, 3. Mathias Nielsen Sæbye 1798 814
Hansdatter Kirsten gm. 1. afg. Peder Raahauge, 2. Peder Hansen Nakschou Oerne 1764 67
Hansdatter Kirsten gm. 1. afg Nyemand, 2. Jens Nielsen W. Nordlunde 1786 549
Hansdatter Kirsten gm. Ole Rasmussen Uhrne 1784 458
Hansdatter Luthamelle gm. 1. afg. Michel, 2. Lars Madsen W. Nordlunde 1781 439
Hansdatter Maleene gm. 1. afg. Frans Hansen, 2. Niels Hansen Væfver Oerne 1767 128
Hansdatter Marie gm. Mads Andersen Nødbødt 1773 238
Hansdatter Marie gm. Peder Rasmussen Kruckholm 1784 486
Hansdatter Methe gm. Anders Hansen Søllehøjhuuset 1764 55
Hansdatter Walborg gm. Mikkel Knudsen Pipper Ringsebye 1788 588
Hansen Christen Gmd. Kastager 1766 106
Hansen Dines Fæste Gmd. Utterløv 1790 603,631,648
Hansen Hans Hmd. Bøyed 1770 189
Hansen Hans Gmd. Utterslev 1770 184
Hansen Jens Fæste Gmd. Ø. Karlebye 1799 836,837
Hansen Knud Boemand Kastager 1767 143
Hansen Lars Gmd. Uhrne 1793 672
Hansen Laurs Gmd. Oerne 1765 71
Hansen Nicolay Hmd. Birchet 1766 102
Hansen Peder Hmd. Bøyed 1778 361,362
Hansen Peder Fæstebonde Sandbye 1772 210
Hansen Peder Gmd. Ø. Carlebye 1788 581
Hansen Peder Gmd. Ø. Carlebye 1780 432
Hansen Rasmus Gmd. Ø. Carlebye 1778 365
Hansen Stephen Hmd. Sæbyeholm 1776 276,278
Hendriksdatter Dorthe gm. afg. Peder Rasmussen Kock Roelyche 1768 152
Hendriksdatter Maren gm. Rasmussen Mortensen Trane Sæbye 1766 104
Henrichdatter Birthe gm. Hans Knudsen Uttersløv 1795 726,732,736,746,753
Henrichdatter Sidsel gm. Anders Rasmussen Gammel Ottersløv 1765 78
Hillebrand Ole Jensen Gmd. Kastagger 1768 161
Hiulmand Niels Larsen Hmd. Sæbye 1773 222
Holtze Hans Olufsen W. Nordlunde 1763 30
Iversen Lars Hmd. Kruckholm 1780 428
Ivertsdatter Anne gm. Rasmus Mortensen Trane Sæbye 1760 105
Jakobsdatter Anne gm. Niels Rasmussen ? 1799 839
Jacobsdatter Giertrud Maria gm. 1. afg. Laurs, 2. Claus Raahauge Sæbyholm 1763 26,70
Jensdatter Anna gm. Niels Nielsen Poll Bøjet 1798 810,818
Jensdatter Karen gm. Rasmus Nielsen Sæbye 1776 280
Jensdatter Karen gm. 1. afg. Niels Pedersen, 2. Niels Hansen Fisher Bøyed 1774 256
Jensdatter Karen gm. Rasmus Jeppesen Egholm 1799 834,847
Jensdatter Kirstine gm. Niels Pedersen W. Nordlunde 1765 82
Jensdatter Mette gm. Christen Christensen Kudsk Kruckholm 1779 386
Jensen Mads Tømmermand Egholm 1798 322
Jenz Henrich Christopher Skovfoged Sæbyeholm 1795 730,734,739,778,780
Jeppesdatter Anne gm. 1. afg. Mads Nielsen, 2. Hans Christophersen W. Carlebye 1776 297
Jeppesdatter Anne gm. Chresten Rasmussen Sandbierg 1765 73
Jeppesdatter Mette gm. Jacob Jørgensen Ø. Nordlunde 1764 63
Jeppesen Jens Hmd. W. Carlebye 1766 124
Jeepersdatter Anne Bøyed 1774 265
Johansdatter Elisabeth gm. Anders Eilersen Tiørnebye 1785 574
Johansen Claus Ungkarl Søllehuset 1783 503
Jæstesen Laurs Rasmussen Hmd Windebye 1777 454
Jørgensdatter Anne gm. Hans Andersen Krogh Harslunde 1777 352
Jørgensdatter Anne gm. Hans Nielsen Utterslev 1777 348
Jørgensdatter Anne gm. Mathias Marcussen Pikkers Bøyed 1775 336
Jørgensdatter Karen gm. Jacob Nielsen W. Nordlunde 1776 298
Jørgensdatter Ane Margrethe gm. Lars Iversen Krukholm 1779 41
Jørgensdatter Birte gm. 1. afg. Christen, 2. Rasmus Boesen Ø. Carlebye 1784 483
Jørgensdatter Dorthe gm. Mads Rasmussen Skotte Uttersløv 1785 509
Jørgensdatter Else gm. Peder Laursen Suhr Ø. Carlebye 1777 353
Jørgensdatter Margrethe gm. Niels Nielsen Grothe Bøjet 1795 733
Jørgensdatter Sidsel Kirstine gm. Peder Nielsen Hiulmand Sæbye 1774 253
Jørgensen Jacob Boemand Ø. Nordlunde 1765 94
Jørgensen Niels Smed Bøjet 1798 812,819
Klinche Hans Knudsen Gmd. Tiørnebye 1775 325
Klincher Hans Pedersen Gaardfæster W. Carlebye 1795 722,745
Klinker Niels Rasmussen Gmd. Egholm 1779 382
Klocher Christen Clausen Hmd. Sæbye 1768 157
Kloker Anders Hansen Gmd. Kruckholm 1776 286
Knach Christen Rasmussen Inderste Sæbye 1796 781,787
Knudsen Niels Smed Ø. Carlebye 1762 27
Knudsen Rasmus Gmd. Tiørnebye 1791 610,645,649
Koch Peder Rasmussen Gmd. Roelycke 1767 140
Kock Hans Pedersen Gmd. Roelykke 1769 105
Krag Mads Hansen Gmd. Horslunde 1776 310
Krag Niels Hmd. Krukholm 1793 605,683,707
Krag Perder Hansen Hmd. Kastagger 1770 181
Krag Peder Pedersen Gmd. W. Nordlunde 1794 675,682,700,702
Kragh Jørgen Pedersen Fæstehmd. Windebye 1774 249
Krog Niels Andersen Hmd. Sæbye 1770 177
Krog Peder Hansen forv. grdbeboer Windebye 1770 174
Krog Rasmus Gmd. Uhrne 1785 525,527
Krog Rasmus Hansen Gmd. Utterslev 1766 113
Krukholm Hans Andersen Tjente i Ø. Karlebye 1797 789,806
Kudsk Peder Jensen Inderste Sæbye 1796 780,787
Larsdatter Anna gm. Hans Pedersen Kukker W. Nordlunde 1794 680,708
Larsdatter Ane gm. Niels Nielsen Bøyed 1779 394
Larsdatter Anne gm. Hans Jensen Wintersborg 1766 111
Larsdatter Bodil gm. Peder Gregersen Sæbye 1776 290
Larsdatter Else gm. Jens Pedersen Fynboe Uhrne 1799 134
Larsdatter Kirsten gm. 1. afg. Hans, 2. Peder Hansen Klinke W. Nordlunde 1794 684,717
Larsdatter Maren gm. Peder Pedersen Krag W. Nordlunde 1794 698,700,702
Larsen Eiler Gmd. Windebye 1772 217
Larsen Hans Gmd. W. Nordlunde 1782 444
Larsen Niels Hmd. Sæbye 1773 222
Larsen Peder Hmd. Kruckholm 1774 251
Larsen Peder Stedfaderen Jens Thorsen Ø. Carlebye 1794 691
Lauridsen Jacob Ladefoged Sæbyeholm 1766 115
Laursdatter Anne gm. Jacob Thomasen Bøyed 1768 159
Laursdatter Else gm. Friderich Borre W. Carlebye 1799 127,144
Laursdatter Karen gm. Hans Nielsen Skipper Utterslev 1765 85,94
Laursdatter Karen Marie gm. 1. afg. Jocum Christophersen Dels, 2. Rasmus Hansen W. Nordlunde 1795 739,763,766,777
Laursen Christopher Gmd. Ø. Nordlunde 1763 31
Laursen Hans Hmd. Ottersløv 1765 77
Laursen Jørgen Hmd. W. Carleby 1763 60
Lausdatter Marie gm. Peder Jeppesen Uttersløv 1791 613,750,
Lille Peder Jørgensen Hmd. Sæbye 1795 729,734,735
Lolle Povel Laursen Hmd. L. Uttersløv 1776 331
Lorentzen Johannes Christian Oeconomus Sæbyeholm 1773 234
Lydersdatter Grethe gm. Niels Jensen Krog Uttersløv 1778 367
Laursen Niels Gmd. Windebye 1776 338
Madsdatter Anne gm. Christen Rasmussen Ohrne 1777 347
Madsdatter Ellen gm. 1. afg. Anders, 2. Lars Christensen Suder Krucholm 1785 495
Madsdatter Johanne gm. afg. Hans Larsen W. Nordlunde 1782 447
Madsdatter Kirsten gm. Lars Pedersen Uhrne 1790 597,620,623,675,658
Madsdatter Margaretha gm. Knud Hansen Kastagger 1767 148
Madsen Jacob ? Hmd. Sæbye 1764 52
Madsen Jørgen Gmd. Utterslev 1772 220
Matheusdatter Zidsel gm. Niels Andersen Hiulmand Sæbye 1771 142
Michelsen Hans Fæstegmd. Uhrne 1790 621,635,657
Michelsen Jeppe Gmd. Horslunde 1761 10
Michelsen Peder fhv. Gmd. Ø. Carlebye 1768 158
Mogensen Jørgen fhv. Gmd. Utterslev 1772 220
Mogensen Peder Andersen Tømrermand Steenstrup 1792 642,648
Mortensdatter Anne Christine gm. Hans Suder W. Karlebye 1797 795,807
Mortensdatter Else gm. Martin Rasmussen Sæbye 1797 789
Mortensdatter Maren gm. Hans Boesen Klinche Tiørnebye 1785 491
Mortensen Anders Tømrermand Orehage 1799 841,845
Møller Christian Hansen Skovfoged Sæbyeholm 1771 204
Møller Peder Jørgensen - Harpelunde 1767 138
Nakskou Peder Hansen Gmd. Oerne 1769 169
Nicolaii Laurs Inderste Windebye 1796 781,788
Nielsdatter Anne gm. 1. afg. Jens Sørensen, 2. Anders Mortensen Ohrehauge 1798 818,831,840
Nielsdatter Anne gm. Jørgen Rasmussen Møller Utterslev 1785 506
Nielsdatter Birthe gm. 1. afg. Jørgen Laursen, 2. Niels Nielsen Smed W. Carlebye 1766 127
Nielsdatter Ellen gm. Hans Hansen Birket 1770 173
Nielsdatter Ellen Margrethe gm. Henrich Kiær W. Nordlunde 1798 809,812,821
Nielsdatter Karen gm. Jens Hansen Horslunde 1764 49
Nielsdatter Karen gm. Niels Pedersen Ø. Carlebye 1777 354
Nielsdatter Karen gm. Søren Sørensen Ø. Carlebye 1775 322
Nielsdatter Kirsten gm. Søren Jensen Ø. Carlebye 1770 173
Nielsdatter Mette gm. 1. Afg. Anders, 2. Rasmus Nielsen Ø. Carlebye 1781 436
Nielsen Anders - Sæbye 1765 80
Nielsen Jacob Væver Sæbye 1770 176
Nielsen Jens Væver Utterslev 1774 255
Nielsen Niels Hmd. Krukholm 1787 561
Nielsen Niels Hmd. Sæbye 1765 68
Nielsen Peder Væver Krukholm 1773 215
Nielsen Peder Hmd. Sæbye 1776 292
Nielsen Rasmus Ungkarl Uhrne 1785 500
Nielsen Thomas Hmd. Uttersløv 1776 281
Nielsen Thue Hmd. Sæbye 1769 162
Olesdatter Anna gm. 1. Afg. Jens Jeppesen, 2. Jacob Jensen Smed Ringsebye 1776 293
Olesen Laurs Ungkarl W. Carlebye 1774 242
Olsdatter Anna gm. 1. Afg. Laurs, 2. Jens Thoersen Ø. Carlebye 1795 712
Olsdatter Anna Katrine gm. Hans Nielsen Bonde Sæbye 1779 390
Olsen Lars hmd. Bøyed 1774 258
Olsen Niels hmd. Bøyed 1775 273
Olufsdatter Maren gm. Christian Jacobsen W. Nordlunde 1772 206
Pedersdatter Anne gm. Laurs Christensen Ø. Carlebye 1773 228
Pedersdatter Anne gm. 11. Afg. Niels, 2. Afg. Hans Hansen Utterslev 1771 198
Pedersdatter Anne gm. Jørgen Marcussen Rolyke 1765 98
Pedersdatter Birthe gm. Anders Rasmussen W. Nordlunde 1792 639,690,714
Pedersdatter Dorthe Malene gm. Anders Rasmussen Dyring Ø. Nordlunde 1785 518
Pedersdatter Ellen gm. Peiter Clausen - 1766 113
Pedersdatter Karen gm. Rasmus Pedersen Fynboe Windebye 1795 761
Pedersdatter Karen Marie gm. Anders Just Skredtorpe 1795 759,775
Pedersdatter Karen gm. Jens Hansen Suder Skredtorpe 1760 107
Pedersdatter Kirsten gm. Christen Michelsen W. Nordlunde 1793 666,689,715
Pedersdatter Maren gm. Rasmus Krogh Uhrne 1782 442
Pedersdatter Margarethe gm. 1. Rasmus Skotte, 2. Jørgen Skrædder Ø. Carlebye 1768 156
Pedersdatter Margarethe gm. Hans Nielsen Væver Uhrne 1772 213
Pedersdatter Margarethe gm. Niels Thommasen Krukholm 1763 25
Pedersdatter Margarethe gm. 1. Afg. Niels, 2. Hans Christensen Buch Uttersløv 1784 476
Pedersdatter Mette Anders Thuesen Wintersborg 1765 76
Pedersdatter Mette Marie gm. Johan Casper Pommeres Sæbye 1795 705
Pedersen Christopher Hmd. Windebye 1772 208
Pedersen Hans Hmd. Ringsebye 1774 254
Pedersen Hans Gmd. Tiørnebye 1762 13
Pedersen Hans Hmd. W. Nordlunde 1795 755
Pedersen Jacob Gmd. Kastager 1776 328
Pedersen Jørgen Gmd. Ottersløv 1764 40
Pedersen Niels Gmd. Eigholm 1778 363
Peiteredatter Anne gm. 1. Afg. Gustavius Laursen, 2. Jens Pedersen Thage Schoulenge 1770 178
Peitersen Henrich Gmd. Utterslev 1770 180
Piker Hans Hmd. Bøyed 1775 272
Piker Rasmus Hmd. Utterslev 1774 266
Pikker Mathias Marcussen Hmd. Bøyet 1798 815,816,820
Ponkes gm. Laurs Christensen Ponke Sæbye 1776 305
Poulsdatter Anna gm. Lars Nikolajsen Bøyet 1786 577
Poulsen Jens Boemand Ø. Carlebye 1767 136
Poulsen Niels Gmd. W. Carlebye 1763 37
Raahauge Hans Pedersen Gmd. Ø. Carlebye 1770 192
Raahauge Michel Knudsen Hmd. W, Carleby 1766 103
Rasmusdatter Anne Chatrine gm. Carsten Rasmussen Sandbierg 1775 274
Rasmusdatter Anne Margrete gm. Afg. Mauritz Hansen Ø. Karlebye 1782 452
Rasmusdatter Birte gm. 1. Afg Antoni Friderichsen, 2 Klemmand Madsen W. Carlebye 1776 295
Rasmusdatter Birthe gm. 1. Afg. Ole Andersen Baad, 2. Christen Rasmussen Uttersløv 1788 566
Rasmusdatter Christine gm. 1. afg. Niels Paulsen, 2. Jakob Jørgensen W, Carlebye 1774 259
Rasmusdatter Else gm. 1. Afg. Rasmus, 2. Hans Mikkelsen Kuld Uhrne 1780 415
Rasmusdatter Inger gm. Hans Diderichsen Utterslev 1769 163
Rasmusdatter Johanne gm. Niels Povelsen Uhrne 1785 531
Rasmusdatter Karen gm. Afg. Johan Kastager 1795 725
Rasmusdatter Karen gm. Niels Jensen Kragh Utterslev 1777 350
Rasmusdatter Maren gm. Niels Jørgensen Smed Bøjet 1795 751
Rasmusdatter Malene gm. Friderich Bendixen Børre W. Carlebye 1798 809,812
Rasmusdatter Maren gm. Hans Eilersen Windebye 1776 333
Rasmusdatter Maren gm. Peder Jacobsen Fyenboe Nødbødt 1769 127
Rasmusdatter Maren gm. Niels Jørgensen Bøjet 1795 706,711
Rasmusdatter Maren gm. NielsNielsen Bøjet 1775 308,309
Rasmusdatter Margrethe gm. Hans Mortensen Ringsebye 1785 522
Rasmusdatter Sidsel Pige Windebye 1795 726,729
Rasmusen Knud Hmd. Westerboe 1770 182
Rasmusen Marten Hmd. Sæbye 1799 832,842
Rasmussen Jens Hmd. Sæbye 1795 729,757
Rasmussen Peder Hmd. Krukholm 1786 554
Rasmussen Rasmus Hmd. Sæby 1761 17
Roes Jens - Bierebye 1773 216
Rasfelder Mathias Frederich Faderen M. Rasfelder Sæbyeholm 1791 610
Rødbye Lars Hmd. L. Løjetofte 1795 725,758
Skotte Mads Rasmusen Gmd. Uttersløv 1793 660,668,670,672
Skude Ole Jensen Gmd. W. Carlebye 1775 299
Skønnemand Gotlieb Gartner Sæbyeholm 1795 707,712,723,728,737,778,783
Seehusen Herman Daniel forrige Forpgter Wintersborg 1764 26,122
Siersen Christen Hmd. Sæbye 1776 283
Skrædder Jens Hmd. Horslunde 1775 269
Smed Niels Nielsen Fæstegmd. W, Nordlunde 1795 742,765,773
Snedker Jens Rasmussen Hmd. Sæbye 1795 729,757
Sach Peder Jørgensen Hmd. Oerne 1770 187
Spillemand Jacob Hansen Hmd. Ringsebye 1766 102
Stød Anders Hansen Hmd. Søllehøyhuuset 1771 202
Suder Peder Larsen Fæstegmd. Ø. Karlebye 1790 595,663
Sydrind Hans Christophersen Tjente i Ø. Carlebye 1773 333
Sørensdatter Kirsten Anders Baltzersen Kastager 1776 306
Tamboer Jørgen Pedersen Gmd. Kastager 1786 552
Terkilsen Ole Hmd. - 1795 725,759
Tham Kasper Frederich fhv. Gartner Sæbyeholm 1791 612,614,679
Thomasdatter Else Johanne gm. 1. Afg. Jes, 2. Anders Mortensen Dyring W. Nordlunde 1765 89
Thomesen Jørgen Nielsen Hmd. Bøyed 1774 262
Thuesen Anders Skovfoged Wintersborg 1765 83,93
Thuesen Rasmus Rasmusen Gårdbeboer Schredtorpe 1770 193
Toersen Rasmus Rasmusen Gmd. Ø. Carlebye 1779 399
Tommasen Jacob Hmd. Uttersløv 1780 435
Tommesen Rasmus Hmd. Orne 1772 209
Tulsen Rasmus Gmd. Utterslev 1773 231
Trane Henrich Christiansen Hmd. Sæbye 1776 285
Vick Christian Wilhelm - Wintersborg 1767 130
Væver Jens Nielsen Hmd. Utterslev 1774 255
Væver Peder Hansen Gmd. Ø. Karlebye 1780 432
Væver Peder Nielsen Indsidder Krukholm 1773 215
Wraamand Ole Mortensen Gmd. Tiørnebye 1776 301,302
Wraamand Peder hansen Gmd. Tiørnebye 1765 91
Wæfner Niels Hansen Gårdbeboer Oerne 1768 154
Xxx Jens Skrædder Horslunde 1775 269
Xxx Xxx gm. Bærent Hansen Ohrne 1772 209
Xxx Xxx Jørgen Olsen Kastager 1772 209
Hansdatter Anna Chatarine gm. Lars Rasmussen Egholm 1790 606,658
Hansdatter Anne gm. Johan Jørgensen W. Karlebye 1797 791,792
Hansdatter Anne Margrethe gm. 1. Afg. Niels Boesen, 2. Giert Nielsen Ø. Nordlunde 1792 642