Tilbage     Vintersborg 1719-1731

Efternavn Fornavn Tekst Sted Dødsår Folio
Andersdatter Anne g.m. Olluf Hansen Ringsebye 1730 524
Andersdatter Anne g.m. 1. Afg. Peder, 2. Niels Mickelsen Sæbyholm 1720 28
Andersdatter Elisabeth g.m. Niels Rasmussen Tiørnebye 1729 488
Andersdatter Maren g.m. Peder Nielsen Ø. Carlebye 1724 230
Andersdatter Maren g.m. Matthus Picher Bøyet 1729 474
Bendtsdatter Maren g.m. Hans Thomasen L. Løyetofte 1720 15
Bonde Hans Jensen - Kruckholm 1729 450
Christensdatter Anna g.m. Hans Thomasen L. Løyetofte 1721 71
Christensdatter Dorothea g.m. 1. Afg. Hans, 2. Lorentz Nielsen Uttersløf 1728 379
Christensen Anders - Søls-høishuset 1721 63
Christensen Mauritz - Ø. Carlebye 1720 52
Diederichsdatter Catharina g.m. 1. Afg Andreas, 2. Peder Nielsen Oerne 1728 430
Erichsen Peder Rasmussen - Nøbøth 1723 174
Fugl Jens Andersen - Uttersløf 1725 306
Funck Peter Christophersen - Uttersløf 1725 323
Hansdatter Ane - - 1722 115
Hansdatter Anna g.m. Hans Nielsen Bøyet 1723 114
Hansdatter Anna g.m. Christen Smed Bøyet 1725 341
Hansdatter Gertrud g.m. 1. Afg. Hans, 2. Oluf Smed Kastager 1725 298
Hansdatter Rebecha g.m. Mads Jensen Eigholm 1725 294
Hiulmand Niels Sørensen - Sandbye 1721 72
Ibsdatter Karen g.m. Rasmus Mortensen Oerne 1728 370
Jakobsdatter Dorte g.m. Peder Ollesen Baad Kastager 1728 368
Jacobsen Hans - Ø. Karlebye 1723 203
Jacobsen Jens Hmd. Thørnebye 1721 75
Jensdatter Maren g.m. Andes Nielsen Krog Horslunde 1720 22
Jensdatter Maren g.m. Lauritz Frandsen Gluslunde 1724 311
Jensen Jørgen Smed W. Nordlunde 1725 330
Jensen Niels Hmd. Bøyed 1729 470
Jensen Povel - Krukholm 1725 282
Jeppesen Jens Hmd. Ø. Nordlunde 1729 498
Jørgensdatter Catharina Malena g.m. Hans Jensen Ø. Carlebye 1727 347
Jørgensdatter Else g.m. Jens Pedersen Skaaning W. Nordlunde 1729 446
Jørgensdatter Johanne g.m. Peder Hansen Wraamand Tiørnebye 1729 442
Jørgensdatter Karen g.m. 1. Afg. Paul Nielsen, 2. Hans Hansen Kastager 1728 374
Jørgensdatter Sara g.m. Rasmus Rasmussen Sæbye 1724 266
Jørgensen Ole - W. Nordlunde 1723 235
Jørgensen Peder - Sæbye 1729 484
Klacher Claus Christensen - Krukholm 1722 127
Knudsdatter Sara g.m. 1. Afg. Ole, 2. Laurs Oelsen Windebye 1724 269
Knudsen Christen Hmd. Sæbye 1729 481
Knudsen Hans - Schaubye 1730 571
Kroeg Peder Larsen - Horslunde 1730 585
Kruse Hans Nielsen - Ø. Carlebye 1728 432
Larsen Iver - Krukholm 1730 501
Laursdatter Anne g.m. Christen Hansen Bøyet 1719 1
Laursdatter Kirsten g.m. Peder Andersen Sallehuset 1730 583
Laursdatter Maren g.m. Morten Jacobsen Tiørnebye 1728 385
Laursen Rasmus - Ø. Carlebye 1722 81
Lindemann Johan Jochum - Wintersborg 1727 362
Madsdatter Bodil g.m. 1. afg. Laurs, 2. Rasmus Hansen W. Nordlunde 1724 244
Madsen Niels - S. Sæbye 1721 67
Michelsen Hans - Eigholm 1724 222
Michelsen Niels fhv. Hollænder Sæbyholm 1728 391
Mortensdatter Dorthea g.m. 1. afg. Knud, 2. Povel Jensen Krukholm 1723 152
Nielsdatter Anne g.m. Anders Jeppesen W. Nordlunde 1728 384
Nielsdatter Chathrina g.m. Niels Sørensen Hiulmand Sandbye 1721 72
Nielsdatter Karen g.m. 1. afg. Chresten Christensen, 2. Lorentz Nielsen Uttersløf 1722 102
Nielsdatter Karen Marie g.m. Niels Raahauge W. Nordlunde 1729 457
Nielsdatter Kirsten g.m. Jeppe Andersen Oerne 1728 426
Nielsdatter Maren g.m. Peder Michelsen Ø. Carlebye 1729 494
Nielsen Hans - Ø. Nordlunde 1720 60
Nielsen Laurs - Ø. Nordlunde 1725 314
Nielsen Lorentz - Uttersløf 1729 466
Nielsen Peder Hmd. Ø. Carlebye 1724 236
Nielsen Søren - Taars 1722 117
Nyemand Laurs Rasmussen - Eigholm 1728 409
Ottesen Ander - Taars 1719 11
Pedersdatter Anne g.m. 1. Afg. Rasmus, 2. Hans Holze Jørgensen Ø. Carlebye 1729 477
Pedersdatter Karen g.m. Jørgen Christiansen Orne 1723 100
Pedersdatter Maren g.m. Hans Knudsen Schaulenge 1730 565
Pedersdatter Zara g.m. Niels Boesen Uttersløv 1729 471
Pedersen Hans - Abiltorph 1722 92
Pedersen Hans Tømmermand Uttersløf 1725 296
Pedersen Marcus Herredsfoged Uttersløf 1720 38
Pedersen Niels - Ø. Carlebye 1724 189
Raahauge Knud Bonde W. Nordlunde 1728 414
Raahauge Niels Rasmussen - W. Nordlunde 1729 532
Rasmusdatter Ellen g.m. Hans Sørrensen Orne 1722 78
Rasmusdatter Helleene g.m. Niels Rasmussen Utterslef 1730 528
Rasmusdatter Maren g.m. 1. Afg. Rasmus, 2. Peder Hansen Sølshøishuset 1721 71
Rasmussen Chresten Procurator Uttersløf 1724 274
Rolighed Claus Procurator Uttersløf 1726 354
Seider Christen Christensen Bomand Utterslef 1719 4
Støid Anders Hansen - W. Nordlunde 1730 575
Svale Lauritz Jørgensen - Birked 1728 409
Sørensen Niels Hjulmand Sandbye 1721 72
Thønnesen Hans - Løyet 1722 90
Toersdatter Birte - Uttersløf 1724 261
Vraamand Hans Hmd. Westerboe 1725 297