Tilbage     Vintersborg 1700-1719

Efternavn Fornavn Tekst Sted Dødsår Folio
Anderssdatter _elle g.m. Hans Michelsen Eegholm 1705 108
Bausdatter Karen g.m. Christen Suder Utterslof 1705 112
Bruun Rasmus - Ø. Karlebye 1716 311
Cappel Peder Birkeskriver Vintersborg 1705 107
Christensdatter Karen g.m. Rasmus Larsen Ø. Karlebye 1707 157
Christensen Christen - Schoulinge 1718 333
Clausdatter Dorethea g.m. Rasmussen Raahaue W Nordlunde 1707 153
Hansdatter Karen g.m. Jørgen Jensen Skovlænge 1705 127
Hansdatter Mette g.m. Christen Christensen Skovlænge 1711 202
Hansdatter Zidsel g.m. Rasmus Jensen Smed Ø. Carlebye 1707 165
Hansen Hans - Ø. Carlebye 1715 294
Hansen Hans Murmester S. Sæbye 1712 250
Hansen Jens - Ø. Carlebye 1699 1
Hansen Niels - Ø. Carlebye 1702 27
Hansen Otte - Vindebye 1713 261
Jacobsdatter Maren g.m. Olle Pedersen Skouf Kastager 1700 77
Jacobsen Jørgen - Kastager 1719 337
Jensdatter Maren g.m. Jens Madsen Uttersløf 1713 268
Nielsdatter Karen g.m. Jørgen Peder Sandbye 1714 276
Nielsdatter Maren g.m. Christian Christensen Suder Uttersløf 1709 84
Nielsen Niels - Bøyed 1709 186
Nyemand Povel Rasmussen - Nøbøt 1711 235
Pedersdatter Anna g.m. Mauridz Christensen Ø. Karlebye 1714 275
Pedersdatter Anne g.m. 1. Afg. Povel 2. Joen Laursen W. Karlebye 1703 42
Pedersdatter Maren g.m.Thor Nielsen Haldike Ø. Karlebye 1711 220
Pedersen Peder - Abildtorpe 1717 317
Pedersen Peder - Ø. Karlebye 1709 178
Pedersøn Hans - Bøyed 1715 286
Povelsen Niels - Vinde By 1710 195
Pedersdatter Mette g.m. Eiler Larsen Krog Tiørnebye 1710 190
Rasmusdatter Anne g.m. 1. Afg. Christopher 2. Anders Sørensen - 1702 11
Rasmusdatter Gunder g.m. Jens Andersen Ø. Nordlunde 1716 307
Rasmusdatter Johanne g.m. Morten Knudsen S. Sæbye 1716 302
Rasmusen Mickal Hmd. Tiørnebye 1719 357
Rasmusen Niels - Tiørnebye 1719 346
Rasmussen Hans - S. Sæby 1715 289
Skaaning Olluf - Vindebye 1717 317
Skou Knud Andersen Inderste Kastager 1719 353
Jensen Johan - Taars 1706 136
Jæstensen Hans Larsen - Ø. Carlebye 1704 53
Jørgensdatter Maren g.m. Jens Johansen Ø. Carlebye 1711 210
Krog Niels - Harslunde 1718 327
Lauritzdatter Anne g.m. Rasmus Heide S. Sadbye 1703 75
Madsen Peder - Tiørnebye 1707 172
Mortensdatter Maren g.m. 1 afg. Morten 2. Niels Rasmussen Raahauge Nordlunde 1701 -
Suder Christian - Uttersløf 1713 255
Syetecker Hans Persen Kastager 1706 143
Søfrensdatter Hilleborrig - - - 82
Sørensdatter Margrethe - Skretorpe 1707 147