Tilbage     Rudbjerggård og Fritzholm 1776-1799

Efternavn Fornavn Tekst Sted Dødsår Folio
Andersdatter Anne g.m. Christian Hendrichsen Drage, Gaardmand Knublycke 1787 614
Andersdatter Anna Indsidder Enke, g.m. Rasmus Larsen, Husmand hos Anders Madsen i Raarup 1799 1355, 1373
Andersdatter Karen g.m. Peder Lassen, Husmand Støebye 1797 1266, 1283
Andersdatter Kirsten g.m. 1. afg. Lars Nielsen Gylde, Husmd., 2. Anders Knudsen, Husmand Maybølle 1785 465
Andersdatter Kiersten g.m. Søren Nielsen Korsenache, Husmand Tillitze 1780 153
Andersen Jens Indsidder hos Peder Frandsen, Husmand i schoubye 1788 634
Andersen Peder Husmand af Tillitze Woese (?) Hus 1787 627
Bendtsdatter Mette g.m. Niels Nicholaisen, Gaardmand Tillitze 1780 140
Bentzen Jørgen Gaardmand Munchebye, Tillitze S. 1782 314
Berndtsdatter Birthe g.m. Christen Nielsen, Gaardmand Tillitze 1796 1174
Blach Claus Hansen Gaardmand og Sognefoged paa Fritzholm Gods Læssøe 1782 272
Blach Hans Hansen Gaardmand Raarup 1795 1054, 1089
Brandt Knud Pedersen Husmand Tillitze 1797 1241, 1259
Bødker Niels Olsen Gaardmand Saunsøe 1782 280
Bødker Rasmus Poulsen Husmand Maybølle 1797 1250, 1299
Christensdatter Anne Maria g.m. Rasmus Lang, Husmand Maijbølle 1782 355
Christensdatter Karen g.m. Hans Hansen, Gaardmand Rudberg 1797 1255
Christensdatter Kirsten g.m. 1. afg. Anders Rasmussen, Husmd, 2. Lars Nielsen Taasing, Husmand Læssøe 1777 58
Christensdatter Maren g.m. Knud Hansen, Husmand Ørneberg Huset 1784 417
Christensdatter Metthe g.m. 1. afg. Svend ..., 2. afg. Hans Lassen Gaardmand, 3. Peder Hansen Svinch, Gaardmand Rudberg 1778 92
Christensen Hans Husmand Maijbølle 1782 353
Christensen Hans Husmand Munchebye 1796 1217
Christensen Hans Husmand Raarup 1780 133
Christensen Mads Husmand Maijbølle 1783 392
Christiansen Gotfred Husmand Støebye 1793 901, 1000
Christophersen Hans Gaardmand Nesbye 1776 3
Clausdatter Maren g.m. Jacob Jensen Budts, Husmand Munchebye 1799 1353
Clausen Claus Gaardmand Munchebye 1794 974, 1034
Clausen Hans Gaardmand Klønge 1776 19
Clausen Hans Husmand Tillitze 1791 789, 836, 838, 849
Clausen Mads Gaardmand Munkebye, Tillitze S. 1782 329
Clausen Rasmus Staldkarl Rudberg 1796 1194, 1228
Davidsen Rasmus Husmand Munchebye 1796 1209, 1237
Dinesdatter Kirstine g.m. Friderich Pouelsen Raarup By 1784 459
Drage Christen Hendrichsen Gaardmand Knublyche 1796 1198, 1199, 1256
Enevoldsen Peder Husmand Raarup 1789 672
Elling Hans Rasmussen Gaardmand Næsbye 1794 933, 985, 1004, 1009
Elling Mikkel Hansen Gaardmand Knublyche 1789 702
Esbesen Albret Husmand Ørnebierg 1783 413
Edvartsen Peder Husmand Schoubye 1789 676
Friderichdatter Dorte g.m. 1. afg. Hans ..., 2. Rasmus Hansen Top, Gaardmand Tillitze 1775 1072, 1159
Friderichdatter Mette g.m. 1. afg. Anders ..., 2. Claus Clausen, Gaardmand Munchebye 1782 266
Friderichsen Knud Husmand Maibølle 1776 30
Gregersen Rasmus Gaardmand Saunsøe 1783 372
Greiesen Svend Husmand Saunsøe 1781 159
Grubbe Jørgen Rasmussen Husmand Støebye 1778 99
Gylde Hans Hansen Husmand Maybølle 1788 658
Gylde Lars Nielsen Husmand Maybølle 1784 444
Gylde Rasmus Jensen Gaardmand og Kirkeværge Raarup 1790 710
Hansdatter Anna g.m. Hans Lassen, Husmand Knubbelykke 1799 1371
Hansdatter Ane g.m. 1. afg. Michel jeppesen, Gaardmand, 2. Hans Rasmusen, Gaardmand Næsbye 1786 510
Hans Datter Anna Elisabeth g.m. Rasmus Hansen, Gaardmand Støebye 1777 64
Hansdatter Birte g.m. Knud Petersen Brandt, Husmd. Senge Husene i Klønge 1781 167
Hansdatter Birte g.m. Niels Thorsen, Indsidder Maybølle 1793 894
Hansdatter Elisa eller Else g.m. 1 afg. Christian ..., 2. Knud Sørensen Korsnache, Husmand Læsøe 1785 473
Hansdatter Johanne g.m. Rasmus Juul eller Rasmus Rasmussen Juulsen, Husmand Støbye 1795 1113, 1144
Hans Datter Karen Daarthe g.m. Jeppe Jørgensen Koch, Husmd. Nyegaard i Maibølle 1776 8
Hans Datter Karen g.m. 1. afg. Anders Rasmussen Tydsk, 2. Rasmus Hansen Juul, Gaardmand Westenschou 1779 ?
Hansdatter Kirsten g.m.Anders Boesen, Gaardmand Knublycke 1786 564
Hansdatter Kirstine g.m. Jacob Jensen Both, Husmand Maijbølle 1784 415 ?
Hansdatter Margrethe g.m. Rasmus Jensen Poss, Gaardmand Schoubye 1782 306
Hansen Carl Møller ved Rudberggaards Mølle 1796 1195, 1230
Hansen Christen Ungkarl hos Gaardmand Hans Hansen Svink i Udberg 1782 352
Hansen Claus Gaardmand Næsbye 1786 582
Hansen Hans Husmand Munchebye 1787 600, 602
Hansen Hans Husmand Vestre Schoubye 1797 1252, 1289
Hansen Jens Husmand Maybølle 1784 457
Hansen Jeppe Husmand Støebye 1776 16
Hansen Juul Gaardmand Bartofte 1789 719
Hansen Lasse Ungkarl, sidst tjent hos Gaardmand Peder Hansen Smed i Tillitze død hos Gaardmand Hans Madsens Enke i Ejgebølle 1795 1078, 1081, 1097, 1101, 1118
Hansen Morten Husmand Raarup 1777 67
Hansen Niels Husmand Næsbye 1796 1192, 1226
Hansen Peder Ungkarl, tjente og døde hos Broderen Gaardmand Rasmus Hansen Top i Tillitze 1777 68
Hansen Rasmus Husmand Ornebierg Huset 1780 137
Hansen Rasmus Husmand og Skræder Støebye 1794 957, 1044
Hansen den ældste Svend Gaardmand Klønge 1795 1109, 1164
Hansen Søren Husmand Schoubye 1786 546
Hartvigsdatter Ane g.m. 1. afg. Claus Rasmusen, 2. Anders Madsen, Husmand Rougerschou 1794 943, 1027, 1053
Haumand Peder Husmand Westenskov 1786 586
Hendrichdatter Anne Gaardmand Gammelbye 1774 121
Hendrichsen Hans Gaardmand Knublyche 1791 810, 822, 824, 876
Hendrichsen Rasmus Gaardmand Saunsøe 1790 755, 792
Hure Anders Husmand Majbølle 1780 146
Houmand Mads Gaardmand Næsbye 1783 406
Houmand Niels Larsen Husmand Støbye 1795 1067, 1093
Ibsen Peder Jørgensen Gaardmand Rudberg 1794 729, 946
Jacobsdatter Margrethe g.m. Jens Rasmusen, Husmand Schoubye 1789 680
Jacobsen Jens Husmand Maybølle 1783 891, 905
Jensdatter Ane g.m. Peder Andræ, Ladefoged Knublycke 1786 573
Jensdatter Birthe g.m. Jens Jørgensen, Husmand Knublycke 1795 1080. 1169
Jensdatter Karen 11 Aar gl. Barn Maibølle 1779 116
Jensdatter Maren g.m. Rasmus Kristensen Lang, Husmand Maybølle 1784 432
Jensen Anders 12 Aar gl. Barn Maibølle 1779 116
Jensen Anders forhenværende Ladefoged ved Rudberggaard og Huusmand i Maybølle 1789 654
Jensen Anders Gaardmand Trøyhuus 1799 1350, 1364
Jensen Christian Ungkarl, hos Gaardmand Hans Jensen Haumand i Schoubye 1784 462
Jensen Hans Gaardmand Schoubye 1786 549
Jensen Hans Husmand Støbye 1795 1149, 1178
Jensen Jens Gaardmand Gammelbye 1782 362
Jensen Jens Husmand Saunsøe 1786 543
Jensen Johan Møllere i Svanekiers Mølle Westenskou Sogn 1783 395
Jensen Lars Gaardmand Næsbye 1786 559
Jensen Lars Gaardmand Næsbye 1795 1140, 1156
Jensen Lars Gaardmand Støbye 1790 735, 744
Jeppesdatter Kirsten g.m. Hans Hansen Kruuse, Husmand Saunsøe 1779 129
Jeppesen Iver Husmand Støbye 1794 924, 997, 1006
Johansen Hendrich Husmand Næsbye 1794 980
Johansen Niels Husmand Næsbye 1798 1309, 1319
Jomfrue Peder Jensen Gaardmand Munchebye 1782 239
Juul Rasmus Hansen Gaardmand Westenskov 1786 604
Jyde Anders Hansen Gaardmand Knuppelykke 1794 1344, 1360
Jørgensdatter Anne g.m. 1. afg. Anders …, 2. Jacob Rasmusen Koch, Gaardmand Næsbye 1791 784, 851
Jørgens Datter Anne g.m. Henrik Navnesen, Husmand Støbye 1776 13
Jørgensdatter Inger g.m. Niels Nielsen, Husmand Knubbelykke 1780 150
Jørgensdatter Karen g.m. Rasmus Jensen, Gaardmand Munchebye 1784 428
Jørgensdatter Kiersten g.m. Friderich Andersen, Husmand Munchebye 1787 631
Jørgensdatter Maren g.m. Albret Espesen, forrige Husmand i Aarneberg Huset 1784 452
Jørgensdatter Maren g.m. 1. afg. Mads Haumand, Gaardmd., 2. Jørgen Olesen, Gaardmand Næsbye 1788 635
Jørgensen Hans Gaardmd. og Skrædder Nesbye 1782 199
Kaisen Hans Husmand Maibølle 1776 33
Kierulf Jens Pedersen Husmand Maybølle 1798 1335
Klausen Knud Gaardmand Tillitse 1788 645
Klyr Anders Jørgensen Gaardmand Maybølle 1782 228
Klyer Anders Pedersen Gaardmand Schoubye 1794 926, 980, 1004, 1006
Klyr Jørgen Andersen Ungkarl t. hos Gaardmand Rasmus Mortensen i Maybølle 1795 1051, 1082, 1097
Knuds Datter Birthe g.m. 1. afg. Anders Lassen, 2. Anders Mortensen, Gaardmand Gammelbye 1777 71
Knudsdatter Birthe g.m. 1. afg. Rasmus …, 2, Anders Larsen, Gaardmand - 1795 1060
Knudsen Hans Husmand Knuplyche By 1784 442
Knudsen Rasmus Gaardmand Tillitze 1799 1343
Korsnakke Hans Nielsen Husmand Maybølle 1797 1248, 1296
Korsnache Jens Knudsen Husmand Knuplyche 1791 807, 826, 829, 853
Korsnakke Niels Sørensen Forrige Gaardmand, nu tilsidste Indsidder i Knuplykke 1791 797, 821, 839
Kranker Peder Jørgensen Gaardmand Tillitze By og Sogn 1798 1330, 1339
Kruse Hans Hansen Husmand Saunsøe 1782 258
Lang Rasmus Christensen Husmand Maybølle 1794 912, 994, 1005, 1016
Langsdatter Kiersten g.m. Mads Christensen Maybølle 1782 216
Larsdatter Anne el. Maren g.m. 1. afg. Hans Andersen, 2. Hans Michelsen, Gaardmand Knuplycke 1797 1244, 1272, 1292
Larsdatter Birte g.m. Anders Klyr, Gaardmand Næsbye 1784 447
Larsdatter Birte g.m. Rasmus Nielsen, Husmand Schoubye 1786 556
Larsdatter Kirsten g.m. Lars Jacobsen Blach, Husmand Næsbye 1791 815, 830, 838
Larsdatter Malene g.m. Hans Nielsen Rytter, Husmand Maybølle 1795 1099, 1171
Larsdatter Maren g.m. Hans Gylde, Husmand Maybølle 1783 382
Larsdatter Maren g.m. Thomas Jensen Fugl, Husmand Saunsøe 1784 990, 1022,1053
Larsdatter Maren g.m. Rasmus Klyer, Husmand Vestenschou 1794 1051
Larsen Poul Husmand Munchebye 1786 524
Laursen Hans Gaardmand Klynge 1782 255
Lassen Mikkel Gaardmand Knuplycke 1784 425
Lassen Niels Husmand Raarup 1795 1147, 1172
Lassen Rasmus Husmand Raarup 1799 1355, 1373
Lov Rasmus Husmand Støebye 1777 66
Lyderich el. Lyderichsen Hans Husmand Schoubye 1785 496
Madsdatter Anne g.m. Søren Pedersen, Husmand Læsøe 1798 1316, 1322
Madsdatter Karen g.m. 1. afg. Hans …, 2. Rasmus Porse, Husmand Læsøe By 1785 476
Madsdatter Kirste g.m. 1. afg. Søren Bendtsen, Gaardmd., 2. Peder Pedersen, Gaardmand Støbye 1786 518
Madsen Claus Gaardmand Tillitze 1796 1211, 1239
Madsen Hans Gaardmand Eigebølle 1794 939, 989,1005, 1013
Madsen Jacob Sognefoged og Lægsmand for Westenschou Sogn og Gaardmand Bartofte 1793 909, 920, 933
Madsen Jørgen Gaardmand Siunchebye 1784 436
Madsen Michel Gaardmand Læssøe 1778 103
Madsen Niels Forrige Skovfoged ved Rudbjerggaard, indsidder hos Niels Pedersen, Skovfoged i Skovfogedhuset ved Rudberggaard Dyrehauge 1789 686
Madsen Rasmus Husmand Maybolle 1796 1172, 1181
Madsen Hans Hanse Husmand Munchebye 1782 295
Michelsdatter Ane Tjenestepige Knuplyche 1794 955, 1049
Michelsdatter Birte g.m. Niels Larsen, Husmand Læsøe 1791 803, 833, 838
Michelsdatter Bodil g.m. Niels Madsen, Skovfoged i Store Dyrehauge Store Dyrehauge Huset 1782 244
Michelsdatter Dorte g.m. Anders Hansen Boesen, Husmand Knublycke 1789 662
Michelsdatter Maren g.m. Peder Jensen, Gaardmand Gammelbye 1786 505
Michelsen Claus Gaardmand Næsbye 1786 527
Michelsen Mads Tjenestekarl Læsøe 1783 454
Michelsen Peder Husmand Munchebye 1786 570
Michelsen Rasmus Ungkarl, tjente i Læsøe 1798 1334
Michelsen Rasmus Husmand Schoubye 1779 118
Mortens Datter Johanne g.m. 1. afg. Hans …, 2. Hans Hansen, Husmand Eigebølle 1776 11
Mortensdatter Karen g.m. Peder Pedersen Buch, Husmand Næsbye 1787 619
Mortensdatter Karen g.m. Peder Jørgensen Kranker, Gaardmand Tillitze 1794 973
Mortensen Jørgen Husmand Knublycke 1785 502
Mortensen Niels Smed, Husmand Tillitze 1782 339
Nielsdatter Ane Tjeneste Pige Maybølle 1786 588
Nielsdatter Bodil g.m. 1. afg. Ditlev Pedersen, 2. Michel Lassen, Gaardmand Knubbelykke 1782 288
Niels Datter Bodil g.m. Rasmus Gregersen, Gaardmand Saunsøe 1776 35
Nielsdatter Kirsten g.m. Niels Michelsen, Gaardmand Knublycke 1786 532
Nielsdatter Kirstine g.m. Niels Mortensen, Gaardmand Maybølle 1783 409
Nielsdatter Margarethe g.m. Christen Hendrichsen Drage, Gaardfæster Knublykke 1783 383
Nielsdatter Margrethe g.m. Anders Knudsen, Husmand Maybølle 1788 651
Nielsdatter Sidsel Tjenestepige, t. hos Gartneren ved Rudberggard Friderich August Ende i Maybølle 1796 1203
Nielsen Jacob Muur Svenden paa Rudberggaard 1797 1254, 1305
Nielsen Jens Husmand Næsbye 1797 1243, 1275
Nielsen Peder Sognefoged og Gaardmand Rogerschow 1776 42
Nyemand Hans Gaardmand Siunchebye 1782 204
Olesdatter Birte g.m. 1. afg. Hans Christensen, Husmand, 2. Friderich Larsen, Husmand Maybølle 1786 515
Olsdatter Birthe eller Benthe g.m. 1. afg. Peder Michelsen, 2. Niels Friderichsen Væver, Husmand Munchebye 1794 961, 1025, 1053
Olsdatter Maren g.m. Hans Hansen, Husmand Maybølle 1796 1214, 1277
Olsdatter Mette g.m. Niels Nicholaisen, Gaardmand Tillitze 1780 140
Olesen Jørgen Husmand Raarup 1782 312
Olesen Niels Husmand i Lampe Huset i Klønge udi Tillitze Sogn 1782 302
Olsen Rasmus Gaardmand Støebye 1797 1262, 1280
Pedersdatter Ane g.m. Rasmus Hansen, Husmand Støbye 1786 579
Pedersdatter Bodil TjenestePige hos Michel Clausen,Gaardmans Gammelbye 1790 760
Pedersdatter Bodil g.m. Jens Pedersen Kierulf, Husmand Maybølle 1787 623
Pedersdatter Christina g.m. Hans Andersen Tysker, Husmand Næsbye 1789 667
Pedersdatter Johanne g.m. 1. afg. Lars Hansen Porse, Gaardmand, 2. Rasmus Larsen, Gaardmand Næsbye 1789 693
Pedersdatter Karen g.m. Peder Lov, Gaardmand Tillitse 1785 469
Pedersdatter Kirsten g.m. 1. afg. Claus …, 2. afg. Erich …, Rasmus Rasmussen Juul Støbye 1793 904
Pedersdatter Maren g.m. Niels Povelsen Bødker, Husmand Maibølle 1781 163
Pedersdatter Mette g.m. Hendrich Pedersen, Husmand Gammelbye 1788 640
Pedersen Hans Gaardmand Gammelbye 1783 884, 897
Pedersen Hans Indsidder hos Husmand Jens Rasmussen i Maybølle 1796 1207, 1235
Pedersen Hans Sognefoged og Gaardmand samt Lægsmand Raarup 1796 1183, 1219
Pedersen Johan Husmand Næsbye 1785 493
Pedersen Michel Ugift, hos Christen Sørensen, Gaardmand i Rougeschou 1782 190, 271
Pedersen Peder Gaardmand Munchebye 1786 537
Pedersen Peder Husmand Aarnebierg Huset i Tillitze Sogn 1782 303
Piil Niels Hansen Gaardmand Saunsøe 1790 749, 770
Porse Rasmus Jensen Gaardmand Schoubye 1794 1017, 1039
Porse Rasmus Nielsen Husmand Læsøe 1790 775, 781, 852
Pauelsen Friderich Husmand Raarup By 1784 459
Poulsen Hans Husmand Maybølle By 1783 359
Povelsen Jørgen Husmand Maybølle 1799 1347, 1368
Poulsen Niels Husmand og Bødker Maybølle 1785 483
Rasmusdatter Ane g.m. 1. afg. Peder …, 2. afg. Klaus …, 3 Jens Jensen, Gaardmand Gammelbye 1784 435
Rasmusdatter Ane g.m. Rasmus Sørensen, Husmand Klønge 1785 499
Rasmusdatter Ane g.m. 1. afg. Lars …, 2. afg. Hans …, 3 Jens Michelsen, Gaardmand Næsbye 1783 391
Rasmusdatter Ane g.m. Knud Rasmusen Grubbe, Husmand Støebye 1782 222
Rasmusdatter Berthe g.m. Morten Rasmussen Tydsk Knuplyche 1778 85
Rasmusdatter Birthe g.m. 1. afg. Mads Christensen, 2. Jørgen Hansen Svink, Husmand Maybølle 1797 1269, 1302
Rasmusdatter Johanne g.m. Niels Johansen, Husmand Næsbye 1789 664
Rasmusdatter Karen g.m. Svend Handsen, Gaardmand Klønge 1782 346
Rasmusdatter Karen g.m. Niels Hansen, Husmand Næsbye 1786 568
Rasmus Datter Karen g.m. 1. afg. Rasmus …, 2. Jørgen Madsen, Gaardmand Siunchebye 1777 56
Rasmusdatter Karen g.m. Johannes Friderichsen, Indsidder Støbye 1790 727
Rasmusdatter Karen g.m. Niels Jørgensen, Gaardmand Tillitze 1795 1104, 1131
Rasmusdatter Maren g.m. 1. afg. Anders …, Claus Hansen Juul,Gaardmand Knuplyche 1795 1061, 1084
Rasmusdatter Mette g.m. 1. afg. Hans Larsen, 2. Niels Nielsen, Gaardmand Klønge 1793 877, 895, 896
Rasmusdatter Sara g.m. Peder Jacobsen,Indsidder ved Tillitze Hospital 1795 1069
Rasmusen Claus Husmand Rogeschou 1782 251
Rasmusen Hans Husmand Næsbye 1777 61
Rasmusen Hans Skrædder og Husmand Schoubye 1790 762, 768, 852
Rasmusen Jens Husmand Raarup 1790 765, 777, 852
Rasmusen Jeppe Husmand Schoubye 1776 62
Rasmusen Niels Tjenestekarl hos afg. Niels Piils Enke i Saunsøe 1791 800, 818
Rasmusen Povel Gaardmand Knuppelykke 1798 1312, 1325
Rasmusen Rasmus Ungkarl, hos Stedfaderen Knud Jørgensen, Gaardmand i Gloslunde 1786 596, 603
Rasmusen Thomas Gaardmand Læsøe 1795 1136, 1153
Røed Hans Jensen Husmand Næsbye 1777 60
Skrædder Hans Jørgensen Gaardmand Nesbye 1782 199
Smed ? Hans Kristensens hustru g.m. 1. afg. Mads …, 2. Hans Kristensen Smed, Husmand Munchebye 1783 403
Steffensen Hans Husmand Maybølle 1795 1122, 1151
Suhr Jens Pedersen Gaard Fæster Næsbye By 1785 486
Svendsdatter Mette g.m. Anders Jensen, Ladefoged ved Rudbjerggaard og Husmand i Maibølle 1778 77
Svink Ole Hansen Tjenestekarl hos Jørgen Olsen Svink Næsbye 1782 297
Svinch Peder Hansen Ungkarl, hos Rasmus Hansen Svinch, Gaardmand Saunsøe 1782 297
Svink Rasmus Gaardmand Saunsøe 1784 419
Sørensdatter Bodil g.m. 1. afg. Søren …, 2. Hans Sørensen, Husmand Støebye 1782 262
Sørensdatter Magrethe g.m. 1. afg. Jeppe Madsen, 2. Hans Olsen, Husmand Klønge 1795 1126
Sørensen Rasmus forhen Husmand, nu Indsidder hos Friderich Hansen i Lampe Husene i Tillitze 1792 861
Sørensen Søren Gaardmand Gammelbye 1781 170
Sørensensdatter Helvig g.m. 1. afg. Rasmus …, 2. Knud Jørgensen, Gaardmand Gloslunde 1794 963
Thomas Datter Lucie g.m. Jens Jensen, Husmand Tillitze 1776 6
Thomesen Morten Husmand Støbye 1792 858, 864
Thorsing Niels Hansen Husmand Saunsøe 1796 1205, 1233
Top Anders Rasmusen Gaardmand Næsbye 1796 1188, 1222
Top Rasmus Hansen Gaardmand Tillitze 1795 1072, 1159
Top Rasmus Pedersen Gaardmand Knuplycke 1790 738
Tydsk Hans Rasmusen Gaardmand Saunsøe 1792 853, 867
Tydsk Søren Andersen Gaardmand Munchebye 1782 291
Tærscher Christen Gaardmand Munchebye 1776 24
Tærscher Peder Pedersen Gaardmand Støebye 1794 964, 1030