Tilbage     Rudbjerggård og Fritzholm 1753-1776

Efternavn Fornavn Tekst Sted Dødsår Folio
Andersdatter Kiersten g.m. Hans Skrædder, Gaardmand Nesbye 1772 767
Andersdaatter Anne Elisabeth g.m. Hans Jørgensen Svinch, Gaardmand Saunsøe 1770 624
Andersdaatter Anne g.m. Friderich Andersen, Gaardmand Gammelbye 1765 224
Andersen Knud Gaardmand Knubløche 1766 408
Andersen Lasse Gaardmand Støbye 1765 226
Andersen Hans Husmand og Landsoldat Majbølle 1756 134
Andersen Hans Gaardmand Knublyche 1771 690
Andersen Mads Husmand Saunsøe 1755 100
Anderssen Rasmus Gaardmand Gloslunde 1767 457
Bentzen Ib Gaardmand Gloslunde 1755 96
Bentzen Søren Gaardmand Støebye 1765 284
Bonde Rasmus Husmand Nesbye 1771 724
Buch Niels Husmand Saunsøe 1775 894
Carelsen Ole Husmand Munchebye 1764 252
Chastensen Hans Husmand Nesbye 1766 392
Christens Datter Karen g.m. Lars Madsen, Husmand Læssøe 1775 858
Christens Datter Engel g.m. 1. afg. Jens Pedersen, 2. Thomas Rasmussen, Gaardmand Læssøe 1776 913
Christensdatter Karen g.m. Jens Laursen, Skrædder Majbølle 1771 647
Christensen Christen Smed Maybølle 1772 757
Christensen Niels Gaardmand Tillitze 1768 542
Christiansdaatter Karen g.m. 1. afg. Rasmus ..., 2. afg. Jens ..., 3. Hans Jensen Hovmann, Gaardmand Schoubye 1770 610
Christophersdaatter Maren g.m. Peder Nielsen Rogersschou 1753 18
Clausdatter Anne g.m. Anders Pedersen, Husmand Knobløche 1766 363
Clausdatter Maren g.m. Anders Jørgensen, Gaardmand Majbølle 1764 260
Clausen Peder Gaardmand Gammelbye 1773 783
Clemmendsen Anders   ??? 1765 225
Clemmensen Lars Husmand Knobløche 1765 305
Davidsdatter Christine Pige opholdt sig og døde hos sin Søster og Svoger Skiøtten ved Rudbjerggaard 1773 26
Davidsen Christen Husmand Munchebye 1771 766
Espensdatter Anne g.m. Rasmus Hansen, Husmand Schoubye 1764 249
Espensen Hans Ungkarl tjente og døde hos Gaardmand Hans Willing i Tillitze 1765 354
Frandsen Claus Husmand Majbølle 1766 395
Friderich Datter Maren g.m. 1. afg. Søren …, 2. Hans Madsen, Gaardmand Eigebølle 1757 174, 188
Frideriksen Mads Husmand Munchebye 1765 421
Fugl Jens Jensen Ungkarl tjente paa Rudbjerggaard 1773 817
Fugl Hans Rasmussen Fæste Gaardmand Tillitze By 1754 87
Godtfredsen Morten Gaardmand Gammelbye 1775 880
Grubbe Povel Clausen Husmand Raarup 1765 316
Hans Datter Else g.m. 1. afg. Niels Lassen, 2. Friderich Rasmussen Eigebølle 1768 529
Hans Datter Maren g.m. 1. afg. Hans ..., 2. afg. Søren ..., 3. Anders Hansen, Gaardmand Saunsøe 1757 197
Hans Datter Bodil g.m. Michel Hansen Elling, Gaardmand Knubbelycke 1774 810
Hans Datter Karen g.m. Jens Mortensen, Gårdmand Majbølle 1758 209
Hans Datter Johanne g.m. Anders Jensen, Gaardmand Knubeløcke 1754 99
Hans Datter Anne g.m. "gamle" Hans Hansen Blak, Gaardmand Raarup 1768 501
Hans Datter Birthe g.m. Jens Larsen, Gaardmand Siuncheby paa Rudbjerggaards Gods 1774 832
Hans Datter Dorthe g.m. Anders Poelsen, Gaardmand Klynge 1768 508
Hans Datter Bodil g.m. Povel Rasmussen, Gaardmand Næsbye 1776 902
Hans Datter Johanne g.m. Juul Hansen, Husmand Støbye 1754 86
Hans Daatter Margrete g.m. Rasmus Pedersen, Gaardmand Nesbye 1754 71
Hansdatter Elisabeth g.m. 1. afg. Hans Madsen Husmand i Raarup, 2. Mads Larsen Willing, Gaardmand Tillitze 1766 446
Hansdatter Bodil Chatrine g.m. Christopher Rasmusen, Husmand Tillitze 1764 230
Hansdatter Karen g.m. Ole Pedersen, Husmand Raarup 1771 651
Hansdatter Dorthe g.m. 1. afg. Mikel Rasmusen, 2 Hans Rasmusen Lov. Gaardmand Knobløche 1764 270
Hansdatter Sidsel g.m. Hans Bundsen, Gaardmand Knublyche 1772 712
Hansdatter Marie g.m. Niels Madsen, Skovfoged fra Dyrehaugen 1766 401
Hansdaatter Malene g.m. Rasmus Pedersen Jyde Nesbye 1760 225
Hansdaatter Karen g.m. Anders Rasmusen Tydsk Westenschov 1760 225
Hansen Povel Skræder og Husmand Muncheby, Tillitze Sogn 1754 75
Hansen Hans 6 Aar Knubeløche 1753 57
Hansen Mads Møller ved Rudbjerggaards Vejrmølle   1765 318
Hansen Christen Fæster. Møller til Rudbjerggaards Mølle   1749 99
Hansen Rasmus Husmand Schoubye 1775 864
Hansen Morten Husmand Næsbye 1773 799
Hansen Jens Husmand Majbølle 1767 468
Hansen Jørgen Husmand Majbølle 1774 814
Hansen Knud Ungkarl tjente sidst hos Mads Friderichsen i Tilledse af Rudbjerggaards Gods 1756 115
Hansen Lars Hiulmand og Husmand Nesbye 1766 365
Hansen Mads Gaardmand Gluslunde 1771 639
Hansen Lasse Gaardmand Rudbjerg 1765 343
Haugaard Friderich Husmand Maibølle, Tillitze Sogn 1753 39
Hay Jens Rasmussen Gaardmand Næsbye 1769 557
Henrichdaatter Anne Kirstine g.m. 1. afg. ..., 2. Jens Pedersen Kierulf, Husmand Maybølle 1770 632
Holtze Jacob Hansen Husmand Gloslunde 1771 654
Hovmand Niels Gaardmand Klynge 1758 204
Hovmand Rasmus Rasmusen Husmand Nesbye 1770 620
Hviid Mads Husmand Tillitze 1766 404
Hviid Ole Gaardmand Siunkebye 1765 337
Issen Rasmus Hansen Gaardmand Rudbjerg 1766 380
Jacobs Datter Karen g.m. Rasmus Jacobsen Lessøe, i et Fæste Hus til Fritzholm henhørende 1753 55
Jacobs Datter Karen g.m. Niels Nielsen Thorsen, Husmand Raarup 1775 890
Jacobs Datter Anne g.m. Hans Hansen, Gaardmand Næsbye 1768 515
Jakobsdatter Johanne g.m. Hans Jensen, Gaardmand Tillitze 1754 83
Jens Datter Sidzel g.m. 1. afg. Knud Hansen, Læssøe, 2. Niels Madsen, Skovfoged Skovfogedhuset ved Rudbjerggaards Dyrehauge i Tillitze Sogn 1753 59
Jens Datter Birthe g.m. Peder Nielsen, Gaardmand Rogerschou 1757 163
Jens Datter Bodel g.m. Gregers Gregersen, Gaardmand Trøyhus 1767 476
Jens Datter Ellen g.m. 1. afg. Jens Jensen, Gaardmand, 2. afg. Hans Jensen, Gaardmand Tillitze 1754 58
Jens Datter Karen g.m. Svend Gregersen, Husmand Saunsøe 1774 840
Jens Datter Anne g.m. Anders Eliasen, Gaardmand Knubløke 1770 579
Jensdatter Berte g.m. 1. afg. Jens Nielsen, 2. Friderich Povelsen, Husmand Raarup 1764 256
Jensdatter Maren g.m. 1. afg. Anders Rasmusen Topp, 2. Hans Hansen Blak, Gaardmand Klønge 1765 290
Jensdatter Sidsel g.m. Jens Jacobsen, Husmand Maybølle 1772 775
Jensdatter Maren g.m. Anders Klør, Gaardmand Nesbye 1766 375
Jensen Hans Gaardmand Tillitze 1768 523
Jensen Jens Gaardmand Støbye 1757 156
Jensen Poel Husmand Klønge 1768 498
Jensen Rasmus Husmand Lesøe 1764 274
Jensen Anders Husmand Siunchebye 1774 823
Jeppesdaatter Anne g.m. 1. afg. Peder ..., 2. Knud Clausen Tillitze 1765 226
Jeppesen Jens Husmand Eigbølle 1765 329
Jeppesen Rasmus Gaardmand Danmarre 1766 370
Joens Datter Karen g.m. 1. afg. Rasmus ..., 2. Mads Hansen Rudbjerggaards Mølle 1755 99
Johansdatter Sara g.m. 1. afg. Peder ..., 2. Jens Pedersen, Skovfoged paa Wejløe 1770 628
Jomfrue Jens Pedersen Gaardmand Lessøe 1771 732
Juelsen Peder Husmand Læsøe 1770 513
Juuls Datter Anne g.m. afg. Michel ..., 2. Anders Pedersen Klør, Gaardmand Schoubye 1773 803
Jørgens Datter Dorthe g.m. Knud Sørensen, Husmand Læssøe 1768 486
Jørgens Datter Karen g.m. 1. afg. Povel Hansen, 2. Hans Hansen, Husmand Munchebye 1768 ???
Jørgens Daatter Dorte g.m. 1. afg. Mads ..., 2. Christoffer Rasmussen, Husmand Tillitze By 1754 76
Jørgensdatter Kirstine g.m. 1. afg. Morten Rasmusen, 2. Mads Rasmusen Top Knubeløke 1754 79
Jørgensdaatter Anne Magrethe g.m. Anders Nielsen, Husmand Maybølle 1770 622
Jørgensen Rasmus Husmand Nesbye 1766 398
Jørgensen Anders Husmand Støbye paa Rudbjerggaards Gods 1755 101
Jørgensen Mads Husmand Knubeløche 1756 137
Kløer Anders Gaardmand Næsbye 1757 200
Knuds Datter Kirsten g.m. Niels Hansen, Husmand Næsbye 1770 576
Knudsdatter Anne g.m. Rasmus Nielsen, Gaardmand Rudbjerggaards Gods 1757 168
Knudsdatter Karen g.m. 1. afg. Peder Jensen, 2. Jørgen Bentsen, Gaardmand Munchebye 1771 665
Knudsen Anders Gaardmand Munchebye 1773 794
Knudsen Claus Gaardmand Munkeby 1753 43
Kog (?) Jørgen Jørgensen Gaardmand Gloslunde Sogn og By 1754 67
Kruse Juel Hansen Husmand Støebye 1771 645
Lars Datter Bodil g.m. 1. afg. Hans Pedersen, 2. Jens Jørgensen, Husmand Knuplyche 1776 908
Larsen Peder Gaardmand Munchebye 1775 861
Lass Datter Birrethe g.m. Claus Pedersen, Gaardmand Gamelbye 1756 124
Lassen Hans Husmand Schoubye 1765 349
Lassen Niels Husmand Munkeby 1753 42
Lassensdatter Berte g.m. Niels Kranker (?), Husmand Munchebye 1764 240
Lassesdaatter Maren g.m. 1. afg. Hans ..., 2. Jens Rasmusen Høg Nesbye 1765 224
Laurs Datter Inger g.m. Jens Jensen Nesbye 1755 100
Lov Peder Rasmusen Husmand Lessøe 1767 472
Lydersen Anders Husmand Majbølle 1765 281
Lydersen Peder Husmand Støbye 1770 615
Mads Datter Anne g.m. 1. afg. Hans Nielsen, Gaardmand, Troelseby, 2. Michel Hansen, Husmand Gammelbye 1775 896
Madsen Jeppe Husmand Raarup 1769 520
Michelsdatter Birte g.m. 1. afg. Morten ..., Peder Lassen, Husmand Egebølle 1772 699
Michelsdatter Woldborg g.m. Rasmus Knudsen, Husmand Nesbye 1765 356
Michelsdaatter Berte g.m. Peder Nielsen, Gaardmand Rogerschou 1770 603
Michelsen Claus Gaardmand Gammelbye 1775 872
Michelsen Lars Husmand Munchebye 1772 773
Mortens Datter Dorthe g.m. Hans Simonsen, Smed Næsbye 1756 132
Mortensen Jens Gaardmand Maybølle 1770 587
Mortensen Hans Gaardmand Klønge 1768 533
Mussing Anders Hansen Gaardmand Saunsøe 1771 682
Møller Peder Skovfoged paa Vejløe 1754 82
Nicholaisen Uldrich Husmand Schoubye 1764 221
Niels Datter Anne g.m. Rasmus Jeppesen, Gaardmand Danemare 1755 91
Niels Datter Anna g.m. Knud Friderichsen Saunsøe 1755 93
Niels Datter Anna g.m. 1. afg. ..., 2. Knud Friderichsen, Husmand Stødbye 1768 489
Niels Datter Karen g.m. Morten Hansen, Smed Nesbye 1772 705
Nielsdatter Maren g.m. Johan Jensen, Møller Svanekier 1765 299
Nielsdaatter Birthe g.m. Jens Andersen, Gaardmand Nesbye 1765 229
Nielsen Rasmus Gaardmand Klønge 1771 744
Nielsen Erich Fæste Husmand Støbye, Tillitze Sogn 1754 65
Nielsen Peder Gaardmand Gamleby 1753 50
Olesdatter Berte g.m. Mads Rasmusen Krag, Husmand Nesbye 1766 452
Ollesdatter Anna g.m. Hans Lassen, Husmand Schoubye 1765 349
Peders Datter Anne g.m. Peder Nielsen Tærscher, Gaardmand Munchebye 1775 885
Peders Datter Karen g.m. 1. afg. Niels Michelsen, 2. Rasmus Mortensen, Gaardmand Klønge 1774 842
Peders Daatter Dorthe g.m. 1. afg. Hans ..., 2. Niels Jørgensen, Gaardmand Tillidze 1758 213
Pedersdatter Anne g.m. 1. afg. Rasmus Jeppesen, 2. Knus Rasmusen Grubbe, Husmand Støebye 1765 309
Pedersdatter Berte g.m. Povel Clausen gube, Husmand Raarup 1764 236
Pedersdatter Bodil g.m. 1. afg. Jens Rasmusen, 2. Jeppe Christiansen, Gaardmand Nesbye 1771 675
Pedersdaatter Maren g.m. 1. afg. Hans ..., 2. afg. Jens ... Rogerschov 1765 225
Pedersen Jørgen Husmand Munchebye 1774 838
Pedersen Pouel Husmand Siunchebye 1756 119
Pedersen Povel Gaardmand Næsbye 1773 778
Pedersen Rasmus Husmand Læssøe 1755 105
Pedersen Lars Gaardmand Munchebye 1767 463
Pedersen Jacob Fæste Husmand Saunsøe 1754 80
Pedersen Mads Husmand Siunchebye 1765 360
Pedersen Jens Skovfoged i Skovfogedhuset paa Weiløe 1772 718
Peitersdatter Else g.m. 1. afg. Mads Pedersen, 2. afg. Rasmus Jøergensen, 3. Mads Hviid, Husmd. Tillitze 1765 296
Piil Christen Gaardmand Støebye 1775 860
Piil Jørgen Gaardmand Støbye 1758 207
Piil Rasmus Gaardmand Stødbye 1769 564
Ploug Ole Jensen Husmand Støebye 1764 233
Porse Lars Gaardmand Raarup 1765 224
Porse Lars Hansen Gaardmand Nesbye 1771 636
Porse Niels Rasmusen Gaardmand Saunsøe 1753 35
Povelsen Anders Gaardmand Maybølle 1771 655
Povelsen Christian Husmand Raarup 1765 314
Paaske Lars Rasmussen Gaardmand Stødbye 1768 492
Paasse Claus Knudsen Husmand Stødbye 1768 539
Rasmus Datter Karen g.m. Jens Rasmusen Hovmand, Gaardmand Næsbye 1770 598
Rasmus Datter Karen g.m. Lars Eriksen, Husmand Skouby 1754 63
Rasmus Datter Maren g.m. Hans Christensen, Husmand Raarup 1770 568
Rasmusdatter Anne g.m. 1. afg. Ole ..., 2. Hans Rasmusen, Husmd. Rudberg 1765 307
Rasmusdatter Anne g.m. 1. afg. Niels Rasmusen, 2. Niels Bødker Grdmd. Saunsøe 1766 385
Rasmusdatter Anne g.m. Ole Pedersen, Husmand Schoubye 1772 728
Rasmusdatter Helle Mads Friderichsen, Gaardmand Tilletze By 1754 72
Rasmusdatter Anne g.m. Hans Pedersen Kaag, Husmand Knubløche 1764 264
Rasmusen Hans Husmand Majbølle 1764 278
Rasmusen Rasmus Ungkarl Schoubye 1771 769
Rasmusen Rasmus Ungkarl tjente hos Gaardmand Jens Larsen i Siunchebye 1772 762
Rasmusen Rasmus Gaardmand Nesbye 1765 225
Rasmusen Rasmus Gaardmand Næsbye 1758 220
Rasmusen Friderich Husmand Egebølle 1770 584
Rasmusen Claus Husmand Munchebye 1765 276
Rasmusen Friderich Husmand Nesbye 1765 333
Rasmussen Rasmus Gaardmand Næsbye 1775 867
Rasmussen Christopher Husmand Tillitze 1767 455
Rasmussen Hans Gaardmand Knublyke 1769 547
Rytter Anders Markusen Husmand Saunsøe By, Westenschou Sogn 1770 618
Røed Lasse Hansen Husmand Knobløche 1764 267
Røed Michel Nielsen Gaardmand Knubeløche pa Friderichsholms Gods 1756 141
Røeds Hans Husmand, hans Hustru ... Nesbye 1772 777
Saxers Margrethe g.m. afg. ..., Schiøtte Westenschou Sogn 1768 485
Skræder Povel Hansen Husmand Munchebye i Tillitze Sogn 1754 75
Skaaning Rasm. Rasmusen Gaardmand Siunkebye paa Fredsholms Gods 1756 149
Smed Hans Gaardmand Tillitze 1765 323
Stoltze Levin Jochum Skiøtte ved Rudberggaard, Fredsholm og Gottesgabe Godser i Skiøttehuset "Revitze" kaldet 1765 426
Svendsdatter Anne g.m. 1. afg. Hans Madsen, 2. Lasse Hansen, Grdmd. Rudberg 1764 244
Svink Hans Rasmusen Gaardmand Støbye, Tillitze S. 1753 3
Svink Mikkel Gaardmand Knubbelyche 1757 184
Svink Peder Husmand Næsbye 1776 920
Sørensdatter Birte g.m. Michel Madsen, Gaardmand Lessøe 1771 739
Thaasing Søren Husmand paa Fælleden 1765 312
Toerdsen Claus Husmand Maibølle 1754 62
Top Anders Rasmusen Husmand Klynge 1765 226
Tydsk Anders Rasmusen Gaardmand Westenschou 1757 173,193
Tysk Anders Rasmusen Gaardmand Westenschou 1766 414
Tysk Rasmus Andersen Gaardmand Næsbye paa Rudberggaards Gods 1774 826
Tærscher Peder Nielsen Gaardmand Munchebye 1775 885
Væver Anders Husmand Lesøe 1765 302
Willing Mads Gaardmand Tillitze 1768 551