Til start      Registre til Fæsteprotokoller og Godsskifter på Vestlolland


Oversigter over sogne og godser i Lollands Nørre og Sønder herreder:

  • Godser - hvilke sogne dækker de, sorteret alfabetisk
  • Sogne - hvilke godser er her, sorteret alfabetisk

Registre til en enkelt fæsteprotokol:

Registre til enkelte godsskifteprotokoller:

 


Palle Kvist, pkv@mail.dk
13 oktober 2005