Tilbage     Fredsholm 1765-1868

Efternavn Fornavn Tekst Sted Dødsår Folio
Adolfsen Christen Rårup. Hus Fæste 1823 16/12 48
Ahm Henrich Nielsen Læsø. Hus efter Niels Henrichsen Ahm Fæste 1796 24/5 7b
Andersen Hans Læsø.Mark, Jordlod efter Christopher Nielsen Fæste 1821 22/11 7
Andersen Niels Skovbymark. Hus Leje 1833 26/12 140
Andersen Peder, væver Læsø. Hus Fæste 1823 14/12 33
Andersen Peder Rårup. Hus Fæste 1847 183b
Andersen Rasmus Vestenskov. Boelsted efter Mikkel Nielsen Fæste 1831 31/12 113
Andersen Piil Niels Læsø mark. Hus efter Jørgen Pedersen Leje 1832 19/12 119
Andersen Svink Jens Læsø. Hus Fæste 1823 14/12 41b
Bagge Peder, skomager Læsø. Hus Leje 1832 28/12 123b
Biersted Skrædermester Læsø. Hus Fæste 1832 18/12 122b
Brandt Andreas Rårup. Hus efter Christen Adolphsen Leje 1834 23/12 147
Brandt Christian Knutel Rårup. Hus Fæste 1823 14/12 50
Brandt Christian Knutel Rårup. Hus efter Rasmus Madsen Leje 1832 28/12 128
Brunk Hans Henrichsen Rårup bysmark. Hus Fæste 1821 15/9 12
Brunk Hans Henrichsen, husmand Rårup mark. Hus efter Christian Godtfriedsen Leje 1833 20/12 137
Buth Peder Læsø. Hus efter Rasmus Staus enke Fæste 1854 30/12 209b
Christensen Anders Vestenskovs bys mark. Hus Fæste 1824 12/12 62
Christensen Christen, husmand Rårup. Hus Leje 1835 29/12 162b
Christensen Hendrich Rårup. Hus efter Hendrick Hendriksen Fæste 1817 11/4 19
Christensen Niels Rårup. Hus efter Christen Lang Fæste 1791 14/10 16b og 29
Christensen Rasmus Rårup. Hus efter faderen Christen Rasmussen Fæste 1801 1/11 16 og 32
Christensen Rasmus Saunsøe. Hus Fæste 1826 31/12 108
Christensen Juul Christen Rårup. Hus Fæste 1823 24/12 51
Christiansen Hans, murer Skovby. Hus Leje 1833 28/3 141
Christiansen Hans Savnsø. Hus efter Rasmus Christensen Leje 1834 31/12 153b
Clausen Hans Christian Læsø mark. Hus efter Rasmus Jensen Leje 1834 14/8 147b
Clausen Jens Skovby. Hus Fæste 1847 16/5 190b
Clemmesen Rasmus Larsen, husmand Skovby. Hus Fæste 1826 30/12 86
Ditlev Rasmus Rasmussen Hvidstens mark. Hus Fæste 1847 9/2 185
Elling Hans Rasmussen Savnsø bymark. Hus Fæste 1850 7/11 199
Elling Jens Sørensen Skovby. Hus Fæste 1787 20/4 25
Elling Jens Sørensen V. Skovby. Hus Fæste 1826 2/12 82
Elling Rasmus Hansen Savnsø bymark. Hus Fæste 1823 24/12 56
Elling Rasmus Sørensen Skovby. Hus efter faderen Søren Hansen Elling Fæste 1787 21/4 26
Elling Rasmus Sørensen Skovby. Hus Fæste 1826 ?/12 23b
Eriksen Hans Jørgen Hvidstensmarken. Hus Rasmus Stou Fæste 1846 14/10 181b
Frederichsen Dines Læsø. Hus Fæste 1824 65
Frederiksen Rasmus, husmand. Vestenskov. Hus efter Henrik Jensen Leje 1833 26/12 138
Frederiksen Rasmus Rårup. Hus Fæste 1855 31/12 211
Friis Larsen Hans Læsø. Hus Fæste 1826 30/12 88
Godtfriedsen Christian Rårup. Hus efter Christen Jensen Fugl Fæste 1807 22/5 10b
Gregersen Hans Skovby. Hus Fæste 1826 ?/12 76b
Gylle Ole Rasmussen Savnsø bymark. Hus Fæste 1823 54
Hansen Anders Savnsø. Hus efter Ole Jørgensen Rie Fæste 1826 30/12 106
Hansen Anders Læsø. Hus efter svigerfaderen Dines Friderichsen Fæste 1845 16/12 177b
Hansen Claus Læsø. Hus Fæste 1826 30/12 91
Hansen Hans Skovby. Hus efter Hans Hansen Fæste 1798 12/12 24b og 30b
Hansen Hans Hvidstensmarken Fæste 1845 16/12 172b
Hansen Henrik Læsø. Hus efter Lars Thorsing Leje 1826 30/12 104
Hansen Muk Henrik Skovby. Hus efter Hans Hansen Leje 1832 28/12 129
Hansen Henrik, husmand Læsø. Hus Leje 1835 31/12 155
Hansen Jens Rårup. Hus Leje 1836 29/11 164b
Hansen Steen Jørgen Læsø. Hus Leje 1852 29/1 205
Hansen Ole, husmand Savnsø mark. Hus Leje 1832 30/12 132
Hansen Peder Rårup mark. Hus gl. lejer samme Fæste 1850 8/12 200b
Hansen Peder Skovby. Jordlod efter Hans Nielsen Fæste 1863 10/12 213b
Hansen Niels, gårdmand Haugården. Husplads efter Mikkel Boesen Fæste 1827 19/12 110
Hansen Rasmus Læsø. Hus Leje 1835 28/12 156b
Hansen Rasmus Læsø mark. Hus Leje 1847 30/12 166b
Hansen Elling Rasmus Savnsø bymark. Hus Fæste 1823 24/12 56
Hansen Højerbye Peder Rårup bymark. Hus Fæste 1823 14/12 43
Hansen Muk Hans, husmand Skovby. Hus Fæste 1826 31/12 79b
Henningsen Peder Læsø. Hus efter madam Jantzen Fæste 1804 17/11 5b
Henrichsen Brunk Hans Rårup bymark. Hus Fæste 1821 15/9 12
Henrichsen Brunk Hans Rårup mark. Hus efter Christian Gotfriedsen Leje 1833 20/12 137
Hoffmann Hans Christian, husmand, murer Rårup. Hus Leje 1831 30/12 111b
Holm Jens Jørgensen Vestenskov. Hus efter Claus Kukker Leje 1854 30/12 209b
Hveding August Rårup. Hus Fæste 1853 31/12 205b
Hø'jerbye Peder Hansen Rårup bymark. Hus Fæste 1823 14/12 43
Ibsen Jørgen Pedersen Læsø. Hus Fæste 1824 9/12 73b
Jacobsen Jørgen Læsø. Hus Fæste 1847 12/5 192
Jacobsen Mads Læsø. Hus efter Claus Jeppesen Leje 1826 27/12 98
Jacobsen Niels Læsø mark. Hus Leje 1832 19/12 125
Jacobsen Krukholm Niels Rårup. Hus efter Peder Andersen Leje 1851 31/12 204b
Jensen Christen Vestenskov. Hus Leje 1833 28/3 142
Jensen Christian Læsø. Hus Leje 1865 8/5 214
Jensen Hans Rårup bymark. Hus Fæste 1823 14/12 46b
Jensen Henrik Vestergårdens mark. Hus Fæste 1821 15/9 21
Jensen Lars Rårup. Hus efter Jens Rasmussen Fæste 1790 28/12 17 og 29b
Jensen Lars Rårup bymark. Hus Fæste 1829 6/2 111
Jensen Morten, husmand Læsø. Hus Leje 1832 28/12 120
Jensen Peder Skovby. Hus Leje 1832 28/12 131
Jensen Rasmus Læsø. Hus Fæste 1821 23/11 2
Jensen Rasmus Savnsø bymark. Hus Fæste 1823 24/12 57b
Jensen Smed Claus Rårup bymark. Hus Fæste 1821 15/9 13b
Jeppesen Claus Læsø. Hus Fæste 1823 14/12 37b
Jeppesen Hans Læsø. Hus efter Hans Jeppesen Lollik Fæste 1783 2/4 8
Johansen Sklander Lars Skovby. Hus Fæste 1851 17/12 202
Juul Christen Christensen Rårup. Hus Fæste 1823 24/12 51
Jørgensen Christen Skovby. Hus efter Ole Pedersen Elling Fæste 1792 24/3 25b og 31b
Jørgensen Lars Skovby. Hus Leje 1834 28/12 151
Jørgensen Mads Skovby. Hus efter Hans Larsens enke Fæste 1811 10/10 23b
Jørgensen Ole Savnsø. Hus efter Lars Clemmesen Fæste 1815 9/9 59
Jørgensen Holm Jens Vestenskov. Hus efter Claus Kukker Leje 1854 30/12 209b
Kneidels Brandt Christian Rårup. Hus efter Rasmus Madsen Leje 1832 28/12 128
Kneutel Christian Rårup. Hus Fæste 1823 14/12 50
Krog Rasmus Mikkelsen Rårup mark. Hus efter Lars Clemmesen Fæste 1823 14/12 44b
Krukholm Niels Jacobsen Rårup. Hus efter Peder Andersen Leje 1851 31/12 204b
Larsen Christen, smed Læsø. Hus efter Jens Svendsen Leje 1832 3/2 116b
Larsen Baltzer Savnsø bymark. Hus efter Rasmus Jensens enke Fæste 1842 9/12 170b
Larsen Hans Savnsø bymark. Hus Fæste 1823 24/12 52b
Larsen Hans Frits Læsø. Hus Fæste 1826 30/12 88
Larsen Hans Rårup mark. Hus efter Christen Gotfriedsen Leje 1832 22/6 134b
Larsen Hans, husmand Savnsø. Hus Leje 1839 20/12 166
Larsen Hans Skovby. Hus efter Claus Rasmussen Fæste 1847 20/3 189
Larsen Lars Rårup. Hus efter Niels Larsen Fæste 1798 2/5 11b
Larsen Niels Læsø. Hus efter faderen Lars Holgersen Fæste 1772 20/8 4b
Larsen Clemmesen Rasmus Skovby. Hus Fæste 1826 30/12 86
Laursen Rasmus Skovby. Hus efter Jens Rasmussen Lollik Fæste 1800 24/12 26
Lyderichsen Lars Rårup bymark. Hus Fæste 1821 15/9 15
Madsen Anders Rårup. Hus efter Rasmus Larsen Fæste 1798 21/4 8b
Madsen Christian Vestenskov . Mølle efter Mads Nielsen Fæste 1847 28/3 195b
Madsen Christian Læsø. Hus efter Eliels Staik Leje 1868 30/9 215
Madsen Niels Læsø. Hus efter Søren Pedersen Fæste 1814 25/9 4b
Madsen Rasmus, bødker Rårup. Hus Fæste 1826 30/12 93b
Mikkelsen Krog Rasmus Rårup mark. Hus efter Lars Clemmesen Fæste 1823 14/12 44b
Muk Hans Hansen Læsø. Hus Leje 1826 28/12 102
Muk Hans Hansen Skovby. Hus Fæste 1826 31/12 79b
Muk Henrik Hansen Skovby. Hus efter Hans Hansen Leje 1832 28/12 129
Munk Rasmus Rårup bymark. Hus Fæste 1821 15/9 9
Mussing Thomas Andersen Hus efter Jens Zakariasen Fæste 1801 7/7 28
Nielsen Hans Rårup. Hus efter Erich Larsen Fæste 1768 19/11 17b
Nielsen Hans, gårdejer Skovby. Jordlod efter Niels Conrad Fæste 1859 9/11 213
Nielsen Jørgen, bødker Rårup. Hus Leje 1831 22/12 115b
Nielsen Lars Læsø. Hus efter Anders Rasmussen Fæste 1765 22/10 7
Nielsen Lars Skovby. Jordlod Leje 1819 27b
Nielsen Lars Læsø. Hus Fæste 1823 14/12 35b
Nielsen Mads Vestenskov. Mølle og jordlod Fæste 1821 12/12 20
Nielsen Mikkel Vestenskov. Hus Fæste 1823 24/12 60b
Nielsen Niels, smed Rårup. Hus og smedie Fæste 1847 11/2 187
Nielsen Peder Rårup. Hus Leje 1857 30/12 167b
Nielsen Ahm Henrich Læsø. Hus efter Niels Henrichsen Ahm Fæste 1796 24/5 7b
Olsen Anders Skovby. Hus Christen Larsen Leje 1858 1/11 212
Olsen Frederik Rårup mark. Hus efter Anders Madsen Leje 1832 23/1 135b
Olsen Henrik Sæby. Hus efter Knud Rasmussen Piil Fæste 1854 13/2 207b
Olsen Lars Læsø. Hus efter Jens Andersen Svink Leje 1832 28/12 133b
Pedersen Jacob Vestenskov. Hus efter Hans Stengelsens enke Fæste 1803 30/5 22b
Pedersen Niels Læsø. Hus Fæste 1824 10/12 70b
Pedersen Ibsen Jørgen Læsø. Hus Fæste 1824 9/12 73b
Piil Niels Andersen Læsø mark. Hus efter Jørgen Pedersen Leje 1832 19/12 119
Poulsen Ole Læsø bymark. Hus Fæste 1824 10/12 67b
Poulsen Rasmus Skovby. Hus efter Hans Rasmussen Skrædder Fæste 1790 27 og 31b
Rasmussen Christen Rårup. Hus og smedie efter faderen Rasmus Fæste 1834 23/12 145
Rasmussen Claus Skovby. Hus efter Peder Jensen Fæste 1841 18/4 168b
Rasmussen Hans, husmand Læsø mark. Hus Leje 1832 19/12 127
Rasmussen Jens Læsø. Hus Leje 1833 26/12 139
Rasmussen Knud Læsø bymark. Hus efter Hans Peder Rasmussen Fæste 1845 12/2 179
Rasmussen Lars Læsø. Hus Fæste 1823 14/12 39b
Rasmussen Niels Læsø. Hus efter Rasmus Pedersen Fæste 1782 11/6 3
Rasmussen Rasmus Rårup. Hus efter Mikkel Larsen Falstring Fæste 1800 30/3 17b
Rasmussen Rasmus Læsø. Hus efter svigerfaderen, skoemager Niels Larsen Leje 1826 28/12 95b
Rasmussen Rasmus Rårup mark. Hus efter Jens Grægersen Leje 1834 25/1 143b
Rasmussen Søren Hus efter Peder Bagge Leje 1853 31/12 207
Rasmussen Ditlev Rasmus Hvidstensmarken. Hus Fæste 1847 9/2 185
Rasmussen Elling Hans Savnsø bymark. Hus Fæste 1850 7/11 199
Rasmussen Gylle Ole Savnsø bymark. Hus Fæste 1823 54
Ritzau Henrik Savnsø. Hus Leje 1867 30/4 214b
Simonsen Jørgen Skovby mark, Hus Leje 1835 30/12 160b
Sklanter lars Johansen Skovby. Hus Fæste 1851 17/12 202
Smed Claus Jensen Rårup bymark. Hus Fæste 1821 15/9 13b
Steen Jørgen, husmand Skovby. Hus Leje 1832 28/12 130
Steen Jørgen Hansen Læsø. Hus Leje 1852 29/1 205
Stok Elisæus Læsø mark. Hus efter Peder Henning Leje 1832 22/1 118
Svendsen Jens Læsø mark. Hus efter Thomas Fugls enke Fæste 1815 9/9 3b
Svink Jens Andersen Læsø. Hus Fæste 1823 14/12 41b
Sørensen Hans Læsø mark. Hus Leje 1832 19/12 121b
Sørensen Rasmus Hvidstensmarken. Hus efter Claus Hansen Leje 1834 24/1 149b
Sørensen Rasmus Hvidstensmarken. Hus Fæste 1845 16/12 175
Sørensen Elling Jens, husmand Skovby. Hus Fæste 1787 20/4 25
Sørensen Elling Jens V. Skovby. Hus Fæste 1826 ?/12 82
Sørensen Elling Rasmus Skovby. Hus efter faderen Søren Hansen Elling Fæste 1787 21/4 26
Sørensen Elling Rasmus Skovby. Hus Fæste 1826 ?/12 83b
Wendt Jørgen, smed Skovby. Hus efter Henrik Hansen Leje 1835 28/12 158b