Til start     Materiale til download


 

Gennem årene, har jeg affotograferet en del kilder, som bl.a. har været udgivet på CD'er
For at bevare dette arbejde for eftertiden, har jeg valgt at overføre mit arbejde til DIS-Danmark

Se evt. DIS-Danmark-Kilder, her findes en oversigt til adskellige kildeadgange

 

Mit materiale kan findes her: DIS-Bibliotek - DIS-Kopier

 

Materialet herunder er nogenlunde ordnet efter geografisk størrelsen, godser til sidst


C.C. Haugners samlede værker vedr. Lolland

Gamle lollandske Gaarde (1912)
Gamle lollandske Kirker (1915)
Lollands Nørre Herred
(1922)
Lollands Sønder Herred
(1924)
Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre del
(1928) - På vej
Nakskov Købstads Historie, I
(1934)
Nakskov Købstads Historie, II
(1935)
Nakskov Købstads Historie, III
(1936)
Maribo Historie, I
(1937)
Maribo Historie, II
(1938)
Lollands Oldtidsminder
(1941)
Maribo og Fejø Birker
(1942) - På vej


Journalregistre til Amtsmandens Arkiv, Maribo Amt

69 journalregistre til Amtsmandens journal, 1851 - 1919

pt kun op t.o.m. 1875


Fortegnelse over næringsdrivende, Lollands Nørre og Sønder herred  

Lollands Sønder Herred, Næringsprotokol, 1901 - 1932

Lollands Nørre Herred, Fortegnelse over næringsdrivende, 1885 - 1902

Brugsforeningen Frem Sandby, Love, medlemmer, mv.

Protokollerne er fundet på Rigsarkivet i pakker vedr. næringsvæsen. I pakkerne befinder sig desuden en del løse papirer:  næringsbreve, lærlingekontrakter og en hel del vedr. rugsforeninger i Sønder Herred.


Registre til Politiprotokoller, Lollands Nørre Herred

Af 33 politiprotokoller dækkende årene 1803 - 1920, findes registre til 25 protokoller dækkende årene 1868 til 1918. Der findes desværre ikke registre til de 25 protokoller der findes for Lollands Sønder Herred
Hvis man har aner i Nørre Herred i perioden, kan man måske være heldig, som jeg selv, at finde nøglen til en god historie


Strafferegistre, Lollands Nørre Herred

2 strafferegistre, dækkende årene 1800 - 1869 og 1897 - 1925

Register til Strafferegister, Lollands nørre herred, 1897 - 1925 - 14 MB Ikke overført til DIS


Skifteregister, Lollands Nørre Herred

Et excel ark med godt 13.000 navne dækkende årene 1795 til 1900.
Registeret er udarbejdet af Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv med udgangspunkt i rullefilmene. Registeret kan dog sagtens bruges til de indscannede skifteprotokoller,
idet folie nr. og årstal jo er det samme. Der tages forbehold for fejl og mangler


Strafferegistre, Lollands Sønder Herred

Strafferegister, dækkende årene 1860 - 1925

Register til Strafferegister, Lollands sønder herred, 1860 - 1925 - 13 MB Ikke overført til DIS


Herredsbog, Lollands Nørre Herreds Provsti

Herredsbog, 1571-1667


Kreaturtællinger, Købelev og Sandby Sogn

Købelev sogn, 1861
Købelev sogn, 1876
Sandby sogn, 1861
Sandby sogn, 1876


Kirkebog, Utterslev Sogn Ikke overført til DIS

Afskrift af kirkebogen for Utterslev sogn, 1682-1814, er stillet til rådighed af Kathe Kristensen Rasmussen og Christian Kristensen
Der tages forbehold for fejl og mangler. Der kan søges vha. Ctrl B eller F

1682-1699     1700-1719     1720-1739     1740-1759     1760-1779     1780-1799     1800-1814


Diverse protokoller fra Christiansdal Birk, Lolland

Justitsprotokol, 1 løst ark, 1794
Christiandahls Birks Justits, 1795 - 1812
Navneregister til Skøde- og panteprotokol, 1796 - 1812
Skøde- og panteprotokol, 1796 - 1812

Der er tillige lidt historie

 


Fæsteprotokoller fra Christianssæde Gods, Lolland

I samarbejde med lokalarkiverne i Højreby og Ravnsborg, er der affotograferet 5 fæsteprotokoller fra Christianssæde Gods på Lolland. (vester distrikt - Birket, Halsted, Horslunde, Utterslev, Vesterborg)

Bemærk, at disse fæsteprotokoller er IKKE afleveret til Landsarkivet

Pestrups Fæste Protocoll 1719, 1719 - 1768
Fæste Protocoll, Pederstrup og Schielst. Godser under Grævskab Christianssæde, 1768 - 1819
Fæste Protocol for Grevskabet Christiansædes Vester Distrct, 1848 - 1910
Arvefesteskiøder paa Pederstrup og Schieldtofte Godser, 1789 - 1805
Arvefesteskiøder paa Pederstrup og Schielstofte Godser, 1805 - 1854

Der er tillige et søgbart register for hver af protokollerne samt et udførligt kort over fæstegårdene efter udskiftningen


Fæsteprotokol fra Frederiksdal Gods, Lolland  

Fæsteprotokol 1777 - 1879

Der er tillige et søgbart register, hoverireglement, et udførligt kort fra 1796 over fæstegårdene efter udskiftningen samt lidt historie


Fæsteprotokoller mv. fra Rudbjerggård og Fredsholm Godser, Lolland  

Rudbjerggård Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, 1777 - 1853
Fæsteprotocoll For Rudberggaards og Fritzholms Godser, 1796 - 1889
Fæste Protocoll for Fritzholm, 1765 - 1868

Der er tillige et søgbart register for protokollen fra Fredsholms gods, hoverireglement samt lidt historie


Diverse protokoller fra Wintersborg og Sæbyholms Birk, Lolland

Litr. A register over tinglæste dokumenter, 1805 - 1829

Litr. B register over tinglæste dokumenter, 1823 - 1829
Auktionsprotokol, 1741 - 1856
Justitsprotokol, 1707 - 1714

Justitsprotokol, Indtil 1707

Justitsprotokol, 1714 - 1722

Justitsprotokol, 1757 - 1788

Justitsprotokol, 1788 - 1817

Politiprotokol, 1792 - 1818

Skøde og panteprotokol, 1805 - 1825

 

Der er tillige lidt historie

 


Registre til enkelte godsskifteprotokoller Ikke overført til DIS

Rudbjerggård og Fritzholm, 1753-1776, film 576
Rudbjerggård og Fritzholm, 1776-1799, film 577
Vintersborg, 1700-1719, film 588
Vintersborg, 1719-1731, film 589
Vintersborg, 1731-1740, film 590
Vintersborg, 1760-1799, film 591A+B


Godsernes udstrækning

Godser - hvilke sogne dækker de, sorteret alfabetisk
Sogne - hvilke godser er her, sorteret alfabetisk


 

Palle Kvist, pkv@mail.dk