Til start Mellem København og Tranquebar
en god historie - der blev til god historie


Engang faldt jeg over følgende bemærkning "Det blev meddelt på Nykøbing byting 7/9 1750 at Hans Henrik Gotberg var død på hjemrejsen fra Trankebar".

Som slægtsforsker er det naturligvis en bemærkning der vækker ens nysgerrighed - så det måtte der gøres noget ved.

Jeg fandt ud af at på det tidspunkt, var det (måske) udelukkende Asiatisk Kompagni der sejlede på Trankebar. Det viste sig så at der på Rigsarkivet befinder sig et meget omfattende arkiv netop fra Asiatisk Kompagni (disse arkivalierne er en af de danske arkivgrupper, som er optaget på UNESCO’s liste over verdens umistelige kulturarv). I Rullebogens oversigt over mandskabet for den pågældende periode, finder jeg at Hans Henrik Gotberg var ombord på "Cron Princessen af Dannemarck" der afgik fra København den 7 november 1748.

Herefter fandt jeg skibsprotokollen fra netop dette togt, det viste sig oven i købet at justitsprotokollen var ført bagfra i samme protokol. For at finde alt om min forfader blev jeg jo nødt til at læse det hele. Undervejs fandt jeg det så interessant, at jeg besluttede at transskribere hele protokollen. Nå ja, for at få en helhed ud af det, supplerede jeg så med enkelte andre protokoller og hvad jeg nu ellers kunne finde.

Jeg synes nu at jeg havde en sammenhængende historie der måske kunne have interesse for andre. Jeg googlede og fandt frem til at Kildeskriftselskabet kunne være en mulighed, så jeg præsenterede mit lille projekt på en mail. Det varede ikke længe inden jeg blev ringet op af Jørgen Mikkelsen fra Landsarkivet, der tilkendegav at det var man interesseret i, idet man havde planer om at udgive noget om sejladserne til Trankebar og Kina.

Jeg blev så indkaldt til et møde med Jørgen Mikkelsen samt Erik Gøbel fra Rigsarkivet (der sammen med Ole Feldbæk af Kildeskriftselskabet var udpeget som tilsynsførende på projektet). Disse opfordrede mig til at supplere med transskriptioner af yderligere en del kildemateriale, især instrukser etc.
Senere stødte også Michael Dupont fra Landsarkivet til. Jørgen og Michel har lavet den omfattende indledning hvor togtet behandles forskningsmæssigt og også ses i et større perspektiv.

Handels- og Søfartsmuseet blev inddraget, og Kåre Lauring herfra bidrog med at finde frem til mange af bogens illustrationer.I projektets slutfase blev også Nationalmuseets Tranquebar Initiativ inddraget, idet vi forelagde manuskriptet ved en workshop på Nationalmuseet hvor Esther Fihl og Louise Steensgaard Sebro gav deres respons.

Skibsklokken fandt jeg ved en tilfældighed da jeg besøgte Nationalmuseets Trankebar udstilling. Det må siges at være noget af et tilfælde, "Cron Princessen" forliste nemlig ved Sydafrika på det efterfølgende togt i 1752. Det lykkedes at bjerge en hel del fra skibet og af uransagelige veje er skibsklokken altså vendt tilbage til Danmark. I øvrigt er billedet af denne taget af min datter Manja.

Bogen udkom den 4 oktober 2011 og blev præsenteret på Rigsarkivet på Kulturnatten den 14 oktober.


Læs sammendrag om Hans Henrik Gotbergs liv

Hør dommen over Hans Henrik Gotberg oplæst
Fra Kulturnatten på Rigsarkivet


Bogen kan købes gennem Kildeskriftselskabet, via nettet eller bestilles hos din boghandler - vejledende udsalgspris er 200 kr


Anmeldelser:

Nordisk Arkivnyt, nr 1 2012, anmeldt af professor emeritus Finn-Einar Eliassen ved Høgskolen i Vestfold

Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, noter nr. 194 september 2012, anmeldt af Sten Jacobsen

Slægt & Data, nr 2 2012, anmeldt af Kathrine Tobiasen DIS-Danmark


Statens Arkivers video "Kronprinsessen og smørtyven - til søs med Asiatisk Kompagni"

 

Fregatten 'Kronprinsessen' sejlede i 1748 til Tranquebar, og vendte hjem 1½ år senere - lastet til bristepunktet! Her fortæller arkivar Michael Dupont om livet til søs med Asiatisk Kompagni og om konflikter og straffe ombord, når knap 100 mand var samlet på et skib, i et halvt år af gangen


I forlængelse af ovennævnte bog, har jeg digitaliseret Kay Larsens Dansk Ostindiske Personalia og Data
et seddelarkiv på 6.434 sedler som befinder sig på Rigsarkivet


Palle Kvist, pkv@mail.dk