Andreas Diderich Thustrup, 1775-1843
af Palle Kvist

Andreas Diderich Thustrup blev født 1775 i Nykøbing F. Han blev døbt i Nykøbing F. kirke den 15 september 1774. 

Ved folketællingen 1801, findes han i Frisegade nr. 38, hvor han boede sammen med sin fader, og hvor han arbejdede i faderens garveri. 

I 1806 Overtog Andreas skoleholderembedet på Askø efter Jørgen Hansen Løyet, en lokal bonde der i 1787 påtog sig embedet da det da havde stået ledigt siden 1780.
Ved overdragelsen af embedet, blev der den 18 maj udarbejdet en  såkaldt Pensionskontract:

... en Aftale, hvorved jeg, Jørgen Hansen Løyet overlader, da jeg formedelst Alderdom og Sygelighed ej længer ser mig i Stand til at forrette Degne- og Skoleholder-Embedet paa Landet (Øen) til nævnte Andreas Thustrup, der overtager mit Degne- og Skoleholder-Embede paa følgende Vilkaar; Indkomsterne er: Deputat af Nykøbing Amt-stue 16 Rdl., Degnekorn fra Fejø og Fæmø 3 Tdr. 1½ Skp. Rug og 3 Tdr. 1½ Skp. BYg, en Jord af Bøndernes, som de pløjer og harver o.s.v. plus Smaaredsel (som tidligere opgivet). Nu skal Jørgen Løyet med Hustru have Ophold og Forplejning hos den ny Mand plus 10 Rdl. aarlig, han skal ogsaa betale Skatter for den gamle. Naar de to gamle dør, da skal Thustrup give 80 Rdl. til Arvingerne, deraf 20 Rdl. til Begravelse. Bliver de gamle ikke tilfredse med Opholdet, skal de have 10 Rdl. plus 3 Tdr. Rug og 3 Tdr. Byg, 1 Td. Malt og 4 Faars og 1 Gaas´s Æde.

Den 14 november 1806, blev han i Askø kirke, gift med den foregående degns datter, Abelone Margarete Jørgensdatter Løyet. De fik ialt 15 børn: Julie Margrete, Caroline, Else Kirstine, Ane Johanne, Rasmus, Georgia, Ane Elisabeth, dødfødt drengebarn, Georgia, Karen Frederikke, Hansine Marie, Jørgen Gotfried, Hans Jacob, Jens Christian og Cecillia.

I en "Dag-Journal", som en Præst, W.F. Engelbreth har ført, fortælles der interessant om et Besøg, han sammen med Hr. Brøndsted og Præsten paa Fæmø, Hr. Zeuthen, aflagde her paa øen i 1806: Torsdagen den 8. Maj om Morgenen Kl. 9 rejste jeg i Selskaab med Brøndsted og Zeuthen, som vare mødte Aftenen før i Steensbymølle, til Vordingborg. Under behagelige Vennesamtaler med disse mine gamle Venner gled Tiden muntert til Vordingborg Færgegaard, hvor vi ved Glas god Rinskviin drak Sjællanske Venners Skaal, og under en herlig Medbør stod fra Land til Askø, hvorhen vi havde strygende Vind. En ved Navn Thustrup, Degn pa Askø, var med, en homo loqvacissimus (en meget snakkelysten Mand), men da vi vidste hans Svaghed, indlod vi os saa lidt som mueligt med ham.

Andreas Diderich Thustrup døde af brystvattersot, den 19 oktober 1843 på Askø i en alder af 68 år, og blev begravet den 26 oktober. Han havde da virket som degn på øen i 38 år. Præsten skrev i kirkebogen at han havde 15 børn.


Palle Kvist, pkv@mail.dk
09 november 2003